Πρόσκληση 1ης Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δ. Αμυνταίου έτους 2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ                                                          ΑΜΥΝΤΑΙΟ 30/12/2016

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                  ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 20333

                                                                                                 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: 1η

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Προς κ. κ.

Ρακόπουλο Άγγελο

Θεοδωρίδη Αβραάμ

Ταμήλια Αλέξανδρο

   Χατζητιμοθέου Ιωάννη

   Παπαχρήστου Νικόλαος

   Γιαννιτσοπούλου Σημέλα

Σας προσκαλούμε να έλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα στις 05 Ιανουαρίου 2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 στο Γραφείο του Δημάρχου για Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

  1. Ψήφιση Πιστώσεων Πολυετών Υποχρεώσεων - Συνεχιζόμενων Δαπανών.
  2. Ψήφιση πιστώσεων απλήρωτων υποχρεώσεων (Οφειλών Παρελθόντων Οικονομικών Ετών Π.Ο.Ε.).
  3. Ψήφιση πιστώσεων σταθερών δαπανών παγίου χαρακτήρα οικονομικού έτους 2017.
  4. Ορισμός δικαστικού επιμελητή για την επίδοση στο Ελληνικό Δημόσιο της αριθμ. 296/2016 απόφασης του Κτηματολογικού Γραφείου Αμυνταίου που αφορά την έκταση με ΚΑΕΚ 47011/305019/0/0.
  5. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου προκειμένου να γνωμοδοτήσει επί της αίτησης του ΝΑΤΗ Χρήστου.
  6. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου προκειμένου να παραστεί ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Φλώρινας για την υπόθεση του ΤΣΕΡΕΠΗ Αντωνίου του Ζήση.
  7. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου προκειμένου να παραστεί ενώπιον του Αρείου Πάγου σχετικά με την αίτηση αναιρέσεως του ΜΠΟΥΡΗ Ιωάννη του Νικολάου.

                                                       Ο Πρόεδρος

                                                 Θεοδωρίδης Κωνσταντίνος