Πρόσκληση 21ης Έκτακτης Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δ. Αμυνταίου έτους 2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ                                                           ΑΜΥΝΤΑΙΟ 16/05/2017

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                  ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 7825

                                                                                                 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: 21η

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Προς κ. κ.

Ρακόπουλο Άγγελο

Χαριτίδη Ευθύμιο

Ταμήλια Αλέξανδρο

   Νάτση Ιωάννη

   Παπαχρήστου Νικόλαο

   Γεώργου Τρύφων

Σας προσκαλούμε να έλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα στις 16 Μαΐου 2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 στο Γραφείο του Δημάρχου για Έκτακτη Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

  1. Απευθείας ανάθεση του έργου με τίτλο «Αποκατάσταση καθιζήσεων σε δημοτικές οδούς» προϋπολογισμού 6.590,00€ και χρηματοδότηση ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΔΗΜΩΝ.
  2. Απευθείας ανάθεση του έργου με τίτλο «Αποκαταστάσεις φθορών εσωτερικής οδοποιίας Δ.Ε. Αμυνταίου» προϋπολογισμού 7.000,00€ και χρηματοδότηση ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΔΗΜΩΝ.
  3. Απευθείας ανάθεση του έργου με τίτλο «Ασφαλτοστρώσεις αποκαταστάσεις εξωτερικής οδοποιίας ΔΕ Αμυνταίου» προϋπολογισμού 7.000,00€ και χρηματοδότηση ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΔΗΜΩΝ.

Ο Πρόεδρος

Θεοδωρίδης Κωνσταντίνος