Πρόσκληση 5ης Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δ. Αμυνταίου έτους 2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ                                                             ΑΜΥΝΤΑΙΟ 02/02/2018

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                     ΑΡ. ΠΡΩΤ.:  1555

                                                                                                 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: 5η

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Προς κ. κ.

Ρακόπουλο Άγγελο

Χαριτίδη Ευθύμιο

Ταμήλια Αλέξανδρο

    Νάτση Ιωάννη

   Παπαχρήστου Νικόλαο

    Γεώργου Τρύφων

Σας προσκαλούμε να έλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα στις 07 Φεβρουαρίου 2018, ημέρα Τετάρτη  και  ώρα  14:00,  στο Γραφείο του Δημάρχου για Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

 1. Έγκριση διενέργειας δαπανών και διάθεση των αντίστοιχων πιστώσεων οικονομικού έτους 2018.
 2. Ανατροπή διάθεσης πιστώσεων οικονομικού έτους 2018.
 3. Εισήγηση από την Οικονομική Επιτροπή περί τροποποίησης προϋπολογισμού έτους 2018 και κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης.
 4. Έγκριση Διενέργειας, Έγκριση Μελέτης και Τεχνικών Προδιαγραφών και Διάθεση Πίστωσης για την εργασία – υπηρεσία με τίτλο: «Συντήρηση – λειτουργία Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων Δ.Ε. Αετού, περιόδου 2018–2019», προϋπολογισμού 25.668,00 €.
 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τη γνωμοδότηση πληρεξούσιου δικηγόρου επί της αριθ. πρωτ. 8419/26-05-2017 αίτησης της Ιεράς Μητρόπολης Φλωρίνης, Πρεσπών & Εορδαίας.
 2. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για τη σύνταξη υπομνήματος και νομικές υπηρεσίες στα πλαίσια της αριθ. 14/2018 προκαταρκτικής εξέτασης.
 3. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου προκειμένου να ασκήσει προσφυγή κατά της αριθ. πρωτ. 19383/262/1-2-2018 απόφασης του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας.
 4. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου προκειμένου να παραστεί ενώπιον του Πρωτοδικείου Φλώρινας, σύμφωνα με την αριθ. ΚΛ92/8-1-2018 κλήση (Αριθ. Καταχ.: ΠΡ240/4-10-2016, Αρ. Πινακίου 6), και σε κάθε μετ’ αναβολής δικάσιμο.
 5. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου προκειμένου να παραστεί ενώπιον του Πρωτοδικείου Φλώρινας, σύμφωνα με την αριθ. ΚΛ184/10-1-2018 κλήση (Αριθ. Καταχ.: ΠΡ241/4-10-2016, Αρ. Πινακίου 19), και σε κάθε μετ’ αναβολής δικάσιμο.
 6. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου προκειμένου να συντάξει εξώδικη δήλωση σύμφωνα με την αριθ. 25/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δ. Αμυνταίου.
 1. Ορισμός δικαστικού επιμελητή για την επίδοση εξώδικης δήλωσης στον κ. ΑΠΙΔΟΠΟΥΛΟ Θεόφιλο.

Ο Πρόεδρος

Θεοδωρίδης Κωνσταντίνος