Πρόσκληση 8ης Έκτακτης Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δ. Αμυνταίου έτους 2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ                                                             ΑΜΥΝΤΑΙΟ 14/03/2018

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                     ΑΡ. ΠΡΩΤ.:  3983

                                                                                                ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: 8η

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Προς κ. κ.

Ρακόπουλο Άγγελο

Χαριτίδη Ευθύμιο

Ταμήλια Αλέξανδρο

    Νάτση Ιωάννη

   Παπαχρήστου Νικόλαο

    Γεώργου Τρύφων

Σας προσκαλούμε να έλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα στις 14 Μαρτίου 2018, ημέρα  και  ώρα  09:00,  στο Γραφείο του Δημάρχου για Έκτακτη Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

  1. Ορισμός πληρεξούσιου συμβολαιογράφου προκειμένου να συντάξει λύση μίσθωσης με μισθώτρια την κα Παπαγεωργίου Φρειδερίκη.
  2. Έγκριση διενέργειας δαπανών και διάθεση των αντίστοιχων πιστώσεων οικονομικού έτους 2018.
  3. Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων σχετικά με την ανάθεση της διαδικασίας απαλλοτρίωσης των κοινοτικών ακινήτων στην Τ.Κ. Αναργύρων του Δήμου Αμυνταίου.

Ο Πρόεδρος

Θεοδωρίδης Κωνσταντίνος