Πρόσκληση 32ης Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δ. Αμυνταίου έτους 2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ                                                             ΑΜΥΝΤΑΙΟ 02/11/2018

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                     ΑΡ. ΠΡΩΤ.:  15483

                                                                                                ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: 32η

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Προς κ. κ.

Ρακόπουλο Άγγελο

Χαριτίδη Ευθύμιο

Ταμήλια Αλέξανδρο

Νάτση Ιωάννη

Παπαχρήστου Νικόλαο

Γεώργου Τρύφων

Σας προσκαλούμε να έλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα στις 08 Νοεμβρίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00, στο Γραφείο του Δημάρχου για Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

 1. Εισήγηση από την Οικονομική Επιτροπή περί τροποποίησης προϋπολογισμού έτους 2018 και κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης.
 2. Ορισμός υπολόγου Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής, για την εκτέλεση της εργασίας με τίτλο: «Εγκατάσταση 1 στύλου και 1 απλού φωτιστικού σώματος, σε κοινόχρηστο χώρο της Τ.Κ. Λεχόβου, πλησίον οικίας Τατσίδη Ηλία», ποσού 1.158,22 €, με δικαιούχο την εταιρεία ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.
 3. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου προκειμένου να παραστεί ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Φλώρινας, σύμφωνα με την αριθ. 183/2018 κλήση (ΑΒΜ 835/2015), και σε κάθε μετ’ αναβολής δικάσιμο.
 4. Έγκριση Πρακτικών του Πρόχειρου (Συνοπτικού) Διαγωνισμού και Ανάδειξη Προσωρινού Αναδόχου για την εκτέλεση της Δημόσιας Σύμβασης Προμήθειας με τίτλο: «Αναβάθμιση εξοπλισμού στην Ε.Ε.Λ. Αμυνταίου», προϋπολογισμού 49.999,97 €.
 5. Έγκριση πρακτικών της δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στην Τ.Κ. Φανού του Δήμου Αμυνταίου και επανακαθορισμός όρων δημοπράτησης.
 6. Έγκριση πρακτικών της δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στην Τ.Κ. Κλειδιού του Δήμου Αμυνταίου και επανακαθορισμός όρων δημοπράτησης.
 7. Έγκριση πρακτικών της δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στην Τ.Κ. Ξινού Νερού του Δήμου Αμυνταίου και επανακαθορισμός όρων δημοπράτησης.
 8. Έγκριση πρακτικών της δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στην Τ.Κ. Βαλτονέρων του Δήμου Αμυνταίου και επανακαθορισμός όρων δημοπράτησης.
 9. Επανακαθορισμός όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού καταστήματος Νο2 στην Τ.Κ. Νυμφαίου του Δήμου Αμυνταίου.
 10. Κατακύρωση του αποτελέσματος της δημοπρασίας του έργου με τίτλο «Παρεμβάσεις ποιοτικής αναβάθμισης σχολικών μονάδων», προϋπολογισμού 64.499,12€.
 11. Κατακύρωση του αποτελέσματος της δημοπρασίας του έργου με τίτλο «Αντικατάσταση χλοοτάπητα στο γήπεδο 5Χ5 Ξινού Νερού Δήμου Αμυνταίου», προϋπολογισμού 31.002,24€.
 12. Κατακύρωση του αποτελέσματος της δημοπρασίας του έργου με τίτλο «Αντικατάσταση χλοοτάπητα στο γήπεδο 5Χ5 Συνοικισμού Ανάληψης Δ.Κ. Αμυνταίου Δήμου Αμυνταίου», προϋπολογισμού 31.002,24€.

Ο Πρόεδρος

Θεοδωρίδης Κωνσταντίνος