Πρόσκληση 8ης Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ                                                           ΑΜΥΝΤΑΙΟ 04/04/2019

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                   ΑΡ. ΠΡΩΤ.:  5330

                                                                                                 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: 8η

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Προς κ. κ.

Ρακόπουλο Άγγελο

Χαριτίδη Ευθύμιο

Ταμήλια Αλέξανδρο

Νάτση Ιωάννη

Γεώργου Τρύφων

Μπάντη Ιορδάνη

Σας προσκαλούμε να έλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα στις 09 Απριλίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00,  στο Γραφείο του Δημάρχου για Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

  1. Εισήγηση από την Οικονομική Επιτροπή περί τροποποίησης προϋπολογισμού έτους 2019 και κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης.
  2. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο Αμυνταίου περί της υλοποίησης του προϋπολογισμού Α΄ τριμήνου οικονομικού έτους 2019.
  3. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου προκειμένου να καταθέσει έφεση κατά της από  01/04/2019 απόφασης του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Φλώρινας.
  4. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου προκειμένου να παραστεί ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Δυτ. Μακεδονίας στη δικάσιμο της 16ης/04/2019 (Κλητ. Θεσπ. Αριθ. 4/2016), καθώς και σε κάθε εξ αναβολής αυτής.
  5. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου προκειμένου να παραστεί ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης στη δικάσιμο της 14ης/06/2019 (Α.Β.Ε.Μ.: ΑΚ57/28-1-2019, Χ188/2019), καθώς και σε κάθε εξ αναβολής αυτής.
  6. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου προκειμένου να παραστεί στη δικάσιμο της 20ης-09-2019, ημέρα Παρασκευή, (Αριθ. Καταθ. 22/2019, Αρ. Πιν. 3) στο Ειρηνοδικείο Αμυνταίου, καθώς και σε κάθε εξ αναβολής αυτής.
  7. Καθορισμός όρων πρόχειρου πλειοδοτικού διαγωνισμού υλοτομίας των συστάδων 7α και 8α του δασοκτήματος  της  Τ.Κ. Νυμφαίου του Δήμου Αμυνταίου. 
  8. Επανακαθορισμός όρων διακήρυξης δημοπρασίας για την εκτέλεση της Δημόσιας Σύμβασης Προμήθειας με τίτλο "Αναβάθμιση εξοπλισμού στην Ε.Ε.Λ. Αμυνταίου" προϋπολογισμού 49.996,80€.
  9. Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση των καταστημάτων  Νο 1, 2 & 3 (ΟΕΚ Ι) στις Εργατικές Κατοικίες του Δήμου Αμυνταίου.
  10. Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας του δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της Δημόσιας Σύμβασης Προμήθειας με τίτλο “Προμήθεια ηλεκτροφόρων περιφράξεων στα πλαίσια του έργου “Amybear” του Life”, προϋπολογισμού 89.900,00 €, και ματαίωση του διαγωνισμού.

Ο Πρόεδρος

Θεοδωρίδης Κωνσταντίνος