Πρόσκληση 12ης Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 2019

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ                                                           ΑΜΥΝΤΑΙΟ 28/05/2019

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                   ΑΡ. ΠΡΩΤ.:  9783

                                                                                                 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: 12η

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Προς κ. κ.

Ρακόπουλο Άγγελο

Χαριτίδη Ευθύμιο

Ταμήλια Αλέξανδρο

    Νάτση Ιωάννη

   Γεώργου Τρύφων

    Μπάντης Ιορδάνης

Σας προσκαλούμε να έλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα στις 28 Μαΐου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00, στο Γραφείο του Δημάρχου για Έκτακτη Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

  1. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για υπεράσπιση Προέδρων – Εκπροσώπων των Τοπικών Κοινοτήτων Δ. Αμυνταίου, κληθέντων για παροχή εξηγήσεων (λειτουργία παιδικών χαρών).

Ο Πρόεδρος

Θεοδωρίδης Κωνσταντίνος