Πρόσκληση 24ης Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ                                                              ΑΜΥΝΤΑΙΟ 01/11/2019

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                      ΑΡ. ΠΡΩΤ.:  19093

                                                                                                 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: 24η

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Προς κ. κ.

Μπάντη Ιορδάνη

Γεώργου Τρύφωνα

Αντωνιάδη Θεοχάρη

Θεοδωρίδη Κωνσταντίνο

Νάτση Ιωάννη

Γρομπανόπουλο Τρύφωνα

Σας προσκαλούμε να έλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα στις 07 Νοεμβρίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00, στο Γραφείο του Δημάρχου, για Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

 1. Τροποποίηση της αριθ. 211/2019 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής Δ. Αμυνταίου που αφορά αναπροσαρμογή τελών καθαριότητας και φωτισμού.
 2. Τροποποίηση της αριθ. 212/2019 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής Δ. Αμυνταίου που αφορά αναπροσαρμογή τελών ύδρευσης και αποχέτευσης.
 3. Εισήγηση από την Οικονομική Επιτροπή περί τροποποίησης προϋπολογισμού έτους 2019 και κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης.
 4. Ορισμός συμβολαιογράφου για τη σύνταξη ειδικού συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου για παράσταση ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Κοζάνης.
 5. Εξειδίκευση πίστωσης για επιχορήγηση πολιτιστικών και αθλητικών συλλόγων.
 6. Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) με τίτλο «Βελτίωση Οδού Πρόσβασης σε Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις στο Δήμο Αμυνταίου» προϋπολογισμού μελέτης 227.000,00€.
 7. Έγκριση του 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Νέων Τιμών Μονάδων Έργου (ΠΚΝΤΜΕ) και του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) με τίτλο «Κατασκευή υποδομών και περιφράξεων για παιδικές χαρές του Δήμου Αμυνταίου» προϋπολογισμού μελέτης 108.572,00€.
 8. Έγκριση του 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Νέων Τιμών Μονάδων Έργου (ΠΚΝΤΜΕ) και του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) με τίτλο «Επισκευές – Συντηρήσεις σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων Δήμου Αμυνταίου» προϋπολογισμού μελέτης 86.400,00€.
 9. Έγκριση του 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Νέων Τιμών Μονάδων Έργου (ΠΚΝΤΜΕ) και του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) με τίτλο «Αποκατάσταση φθορών οδοστρωμάτων, Διαμορφώσεις οδών και πλατειών Δήμου Αμυνταίου» προϋπολογισμού μελέτης 261.442,57€.
 10. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Διαμόρφωση – συντήρηση – αναβάθμιση χώρου καταφυγίου αδέσποτων ζώων Δήμου Αμυνταίου».
 11. Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικών εκτάσεων στην Τ.Κ. Ξινού Νερού του Δήμου Αμυνταίου.
 12. Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στην Τ.Κ. Πεδινού του Δήμου Αμυνταίου.
 13. Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικών εκτάσεων στην Τ.Κ. Αγραπιδιάς του Δήμου Αμυνταίου.
 14. Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικών εκτάσεων στην Τ.Κ. Βαρικού του Δήμου Αμυνταίου.
 15. Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στην Τ.Κ. Φαραγγίου του Δήμου Αμυνταίου.
 16. Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικών εκτάσεων στην Τ.Κ. Πετρών του Δήμου Αμυνταίου και επανακαθορισμός όρων δημοπράτησης.
 17. Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικών εκτάσεων στην Τ.Κ. Φιλώτα του Δήμου Αμυνταίου και επανακαθορισμός όρων δημοπράτησης.
 18. Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στην Τ.Κ. Πελαργού του Δήμου Αμυνταίου και επανακαθορισμός όρων δημοπράτησης.
 19. Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικών εκτάσεων στην Τ.Κ. Μανιακίου του Δήμου Αμυνταίου και επανακαθορισμός όρων δημοπράτησης.

Ο Πρόεδρος

Μπιτάκης Άνθιμος