2η ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

        

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ                                                          ΑΜΥΝΤΑΙΟ   14/01/2016

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                  ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚ.: 388

                                                                                                 ΑΡ.ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ: 2η

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Προς κ.κ

Ρακόπουλο Άγγελο

Θεοδωρίδη Αβραάμ

Ταμήλια Αλέξανδρο

Χατζητιμοθέου Ιωάννη

Παπαχρήστου Νικόλαος

Γιαννιτσοπούλου Συμέλα

Σας προσκαλούμε να έλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα στις 14 Ιανουαρίου 2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:30 στο Γραφείο του Δημάρχου για Έκτακτη Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

 1. Ψήφιση πιστώσεων Οικονομικού Έτους 2016.
 2. Ορισμός ή μη πληρεξούσιου δικηγόρου για άσκηση Ανακοπής και αίτηση Αναστολής, ως προς την υπ΄αριθμ. 74/2015 διαταγή πληρωμής της εταιρίας CONSULTING SCIENCEΑΝΩΝΥΝΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε. που εκδόθηκε από το Μονομελές Πρωτοδικείο Φλώρινας, μετά από συζήτηση επί της γνωμοδότησης.
 1. 3.Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για να παρασταθεί στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Φλώρινας μετά από την αριθμ. 1329/2015 κλήτευση του πρώην Αντιδημάρχου Τζήγα Θωμά.

 

 

 

    Ο Πρόεδρος του Δ/Σ της Οικονομικής Επιτροπής

Θεοδωρίδης Κωνσταντίνος

1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ                                                                                                 ΑΜΥΝΤΑΙΟ   07/01/2016

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                        ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚ.: 115

                                                                                                                                          ΑΡ.ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ: 1η

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Προς κ.κ

Ρακόπουλο Άγγελο

Θεοδωρίδη Αβραάμ

Ταμήλια Αλέξανδρο

Χατζητιμοθέου Ιωάννη

Παπαχρήστου Νικόλαος

Γιαννιτσοπούλου Συμέλα

Σας προσκαλούμε να έλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα στις 11 Ιανουαρίου 2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30 στο Γραφείο του Δημάρχου για Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

 1. Ψήφιση πιστώσεων Πολυετών Υποχρεώσεων – Συνεχιζόμενων Δαπανών.
 2. Ψήφιση πιστώσεων Απλήρωτων Υποχρεώσεων (Οφειλών Παρελθόντων Οικονομικών Ετών – Π.Ο.Ε.).
 3. Ψήφιση πιστώσεων Σταθερών Δαπανών Πάγιου Χαρακτήρα, Οικονομικού Έτους 2016.
 4. Ψήφιση πιστώσεων Οικονομικού Έτους 2016.
 5. Εισήγηση από την Οικονομική Επιτροπή για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού ως προς το χρηματικό υπόλοιπο όπως διαμορφώθηκε στις 01-01-2016.
 6. Έγκριση Πρακτικού Δημοπρασίας του έργου με τίτλο "Αναβάθμιση Παιδικών Χαρών Δήμου Αμυνταίου".
 7. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για να παρασταθεί στο Ειρηνοδικείο Αμυνταίου στην υπόθεση ανακοπής του Αντωνίου Νίκου κατά του υπ΄αριθμ. 24141/23-11-2015 πρωτοκόλλου Διοικητικής Αποβολής.
 8. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για άσκηση έφεσης κατά της υπ’ αριθμ.  500/2014 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Κοζάνης σε υπόθεση που αφορά τον Όμηρο Κονιό.
 9. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου να γνωμοδοτήσει επί των απαιτούμενων νόμιμων ενεργειών εν’ όψη της επίδοσης της υπ’ αριθμ. 74/2015 διαταγής πληρωμής της εταιρίας CONSULTING SCIENCEΑΝΩΝΥΝΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε.

 

 

    Ο Πρόεδρος του Δ/Σ της Οικονομικής Επιτροπής

Θεοδωρίδης Κωνσταντίνος