Πρόσκληση 1ης Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δ. Αμυνταίου έτους 2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ                                                          ΑΜΥΝΤΑΙΟ 30/12/2016

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                  ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 20333

                                                                                                 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: 1η

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Προς κ. κ.

Ρακόπουλο Άγγελο

Θεοδωρίδη Αβραάμ

Ταμήλια Αλέξανδρο

   Χατζητιμοθέου Ιωάννη

   Παπαχρήστου Νικόλαος

   Γιαννιτσοπούλου Σημέλα

Σας προσκαλούμε να έλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα στις 05 Ιανουαρίου 2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 στο Γραφείο του Δημάρχου για Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

 1. Ψήφιση Πιστώσεων Πολυετών Υποχρεώσεων - Συνεχιζόμενων Δαπανών.
 2. Ψήφιση πιστώσεων απλήρωτων υποχρεώσεων (Οφειλών Παρελθόντων Οικονομικών Ετών Π.Ο.Ε.).
 3. Ψήφιση πιστώσεων σταθερών δαπανών παγίου χαρακτήρα οικονομικού έτους 2017.
 4. Ορισμός δικαστικού επιμελητή για την επίδοση στο Ελληνικό Δημόσιο της αριθμ. 296/2016 απόφασης του Κτηματολογικού Γραφείου Αμυνταίου που αφορά την έκταση με ΚΑΕΚ 47011/305019/0/0.
 5. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου προκειμένου να γνωμοδοτήσει επί της αίτησης του ΝΑΤΗ Χρήστου.
 6. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου προκειμένου να παραστεί ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Φλώρινας για την υπόθεση του ΤΣΕΡΕΠΗ Αντωνίου του Ζήση.
 7. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου προκειμένου να παραστεί ενώπιον του Αρείου Πάγου σχετικά με την αίτηση αναιρέσεως του ΜΠΟΥΡΗ Ιωάννη του Νικολάου.

                                                       Ο Πρόεδρος

                                                 Θεοδωρίδης Κωνσταντίνος

 

Πρόσκληση 51ης Έκτακτης Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δ. Αμυνταίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ                                                          ΑΜΥΝΤΑΙΟ 21/12/2016

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                  ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 20119

                                                                                                 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: 51η

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Προς κ. κ.

Ρακόπουλο Άγγελο

Θεοδωρίδη Αβραάμ

Ταμήλια Αλέξανδρο

   Χατζητιμοθέου Ιωάννη

   Παπαχρήστου Νικόλαος

   Γιαννιτσοπούλου Σημέλα

Σας προσκαλούμε να έλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα στις 21 Δεκεμβρίου 2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 στο Γραφείο του Δημάρχου για Έκτακτη Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

 1. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για την σύνταξη γνωμοδότησης επί της αιτήσεως του κ. Κάρτα Γεωργίου.

                                                       Ο Πρόεδρος

                                                 Θεοδωρίδης Κωνσταντίνος

52η Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟ 22/12/2016
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤΟΚ.: 20157

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Προς κ.κ
Ρακόπουλο Άγγελο
Θεοδωρίδη Αβραάμ
Ταμήλια Αλέξανδρο
Χατζητιμοθέου Ιωάννη
Παπαχρήστου Νικόλαος
Γιαννιτσοπούλου Συμέλα

Σας προσκαλούμε να έλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα στις 30 Δεκεμβρίου 2016 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 στο Γραφείο του Δημάρχου για Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

1. Ανατροπή υπολοίπων αναλήψεων υποχρεώσεων έτους 2016.
2. Συζήτηση και λήψη Απόφασης επί της υπ’ αριθμ. 200021/20–12–2016 Απόφασης του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας και του υπ’ αριθμ. πρωτ. 200324/21–12–2016 εγγράφου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας, που αφορούν προσφυγή που κατατέθηκε κατά Πράξης της Οικονομικής Επιτροπής Αμυνταίου σχετική με τον πρόχειρο διαγωνισμό της προμήθειας με τίτλο: “Σίτιση μαθητών Μουσικού Σχολείου Αμυνταίου, κατά το Σχολικό Έτος 2016–2017”

Ο Πρόεδρος του Δ/Σ της Οικονομικής Επιτροπής

ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

Πρόσκληση 50ης Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δ. Αμυνταίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ                                                          ΑΜΥΝΤΑΙΟ 15/12/2016

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                  ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 19899

                                                                                                 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: 50η

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Προς κ. κ.

Ρακόπουλο Άγγελο

Θεοδωρίδη Αβραάμ

Ταμήλια Αλέξανδρο

   Χατζητιμοθέου Ιωάννη

   Παπαχρήστου Νικόλαος

   Γιαννιτσοπούλου Σημέλα

Σας προσκαλούμε να έλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα στις 20 Δεκεμβρίου 2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 στο Γραφείο του Δημάρχου για Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

 1. Ανατροπή ανάληψης υποχρεώσεων.
 2. Ψήφιση πιστώσεων οικονομικού έτους 2016.

                                                       Ο Πρόεδρος

                                                 Θεοδωρίδης Κωνσταντίνος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 49ης ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ                                                          ΑΜΥΝΤΑΙΟ 09/12/2016

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                  ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 19637

                                                                                                 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: 49η

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Προς κ. κ.

Ρακόπουλο Άγγελο

Θεοδωρίδη Αβραάμ

Ταμήλια Αλέξανδρο

   Χατζητιμοθέου Ιωάννη

   Παπαχρήστου Νικόλαος

   Γιαννιτσοπούλου Σημέλα

Σας προσκαλούμε να έλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα στις 09 Δεκεμβρίου 2016 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 στο Γραφείο του Δημάρχου για Έκτακτη Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

 1. Εισήγηση από την Οικονομική Επιτροπή περί τροποποίησης προϋπολογισμού έτους 2016 και κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης.
 2. Ψήφιση πιστώσεων οικονομικού έτους 2016.

                                                       Ο Πρόεδρος

                                                 Θεοδωρίδης Κωνσταντίνος