Πρόσκληση 51ης Έκτακτης Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δ. Αμυνταίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ                                                          ΑΜΥΝΤΑΙΟ 21/12/2016

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                  ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 20119

                                                                                                 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: 51η

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Προς κ. κ.

Ρακόπουλο Άγγελο

Θεοδωρίδη Αβραάμ

Ταμήλια Αλέξανδρο

   Χατζητιμοθέου Ιωάννη

   Παπαχρήστου Νικόλαος

   Γιαννιτσοπούλου Σημέλα

Σας προσκαλούμε να έλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα στις 21 Δεκεμβρίου 2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 στο Γραφείο του Δημάρχου για Έκτακτη Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

 1. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για την σύνταξη γνωμοδότησης επί της αιτήσεως του κ. Κάρτα Γεωργίου.

                                                       Ο Πρόεδρος

                                                 Θεοδωρίδης Κωνσταντίνος

Πρόσκληση 50ης Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δ. Αμυνταίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ                                                          ΑΜΥΝΤΑΙΟ 15/12/2016

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                  ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 19899

                                                                                                 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: 50η

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Προς κ. κ.

Ρακόπουλο Άγγελο

Θεοδωρίδη Αβραάμ

Ταμήλια Αλέξανδρο

   Χατζητιμοθέου Ιωάννη

   Παπαχρήστου Νικόλαος

   Γιαννιτσοπούλου Σημέλα

Σας προσκαλούμε να έλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα στις 20 Δεκεμβρίου 2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 στο Γραφείο του Δημάρχου για Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

 1. Ανατροπή ανάληψης υποχρεώσεων.
 2. Ψήφιση πιστώσεων οικονομικού έτους 2016.

                                                       Ο Πρόεδρος

                                                 Θεοδωρίδης Κωνσταντίνος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 49ης ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ                                                          ΑΜΥΝΤΑΙΟ 09/12/2016

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                  ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 19637

                                                                                                 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: 49η

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Προς κ. κ.

Ρακόπουλο Άγγελο

Θεοδωρίδη Αβραάμ

Ταμήλια Αλέξανδρο

   Χατζητιμοθέου Ιωάννη

   Παπαχρήστου Νικόλαος

   Γιαννιτσοπούλου Σημέλα

Σας προσκαλούμε να έλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα στις 09 Δεκεμβρίου 2016 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 στο Γραφείο του Δημάρχου για Έκτακτη Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

 1. Εισήγηση από την Οικονομική Επιτροπή περί τροποποίησης προϋπολογισμού έτους 2016 και κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης.
 2. Ψήφιση πιστώσεων οικονομικού έτους 2016.

                                                       Ο Πρόεδρος

                                                 Θεοδωρίδης Κωνσταντίνος

52η Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟ 22/12/2016
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤΟΚ.: 20157

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Προς κ.κ
Ρακόπουλο Άγγελο
Θεοδωρίδη Αβραάμ
Ταμήλια Αλέξανδρο
Χατζητιμοθέου Ιωάννη
Παπαχρήστου Νικόλαος
Γιαννιτσοπούλου Συμέλα

Σας προσκαλούμε να έλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα στις 30 Δεκεμβρίου 2016 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 στο Γραφείο του Δημάρχου για Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

1. Ανατροπή υπολοίπων αναλήψεων υποχρεώσεων έτους 2016.
2. Συζήτηση και λήψη Απόφασης επί της υπ’ αριθμ. 200021/20–12–2016 Απόφασης του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας και του υπ’ αριθμ. πρωτ. 200324/21–12–2016 εγγράφου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας, που αφορούν προσφυγή που κατατέθηκε κατά Πράξης της Οικονομικής Επιτροπής Αμυνταίου σχετική με τον πρόχειρο διαγωνισμό της προμήθειας με τίτλο: “Σίτιση μαθητών Μουσικού Σχολείου Αμυνταίου, κατά το Σχολικό Έτος 2016–2017”

Ο Πρόεδρος του Δ/Σ της Οικονομικής Επιτροπής

ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

Πρόσκληση 48ης Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δ. Αμυνταίου

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ                                                          ΑΜΥΝΤΑΙΟ 30/11/2016

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                  ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 19089

                                                                                                 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: 48η

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Προς κ. κ.

Ρακόπουλο Άγγελο

Θεοδωρίδη Αβραάμ

Ταμήλια Αλέξανδρο

   Χατζητιμοθέου Ιωάννη

   Παπαχρήστου Νικόλαος

   Γιαννιτσοπούλου Σημέλα

Σας προσκαλούμε να έλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα στις 05 Δεκεμβρίου 2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 στο Γραφείο του Δημάρχου για Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

 

 1. Ψήφιση πιστώσεων οικονομικού έτους 2016.
 2. Εισήγηση από την Οικονομική Επιτροπή περί τροποποίησης προϋπολογισμού έτους 2016 και κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης.
 3. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου προκειμένου να παραστεί ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Φλώρινας για την υπόθεση του ΜΠΑΝΤΗ Ιορδάνη του Ζήση.
 4. Ορισμός πληρεξούσιου συμβολαιογράφου προκειμένου να μεταγράψει το αρ.1507/1990 συμβολαιογραφικό έγγραφο που αφορά τροποποίηση της αριθ. 24333/1968 πράξεως του Συμ/φου Μ Σωσσίδη.
 5. Επιστροφή παραβόλου ένστασης της εταιρίας ΕΡΓΟΝ ΑΤΤΕΒΕ για το έργο «Ασφαλτοστρώσεις – Κρασπεδώσεις οδών και Διαμόρφωση Κοινόχρηστων Χώρων Δ.Ε. Αμυνταίου».
 6. Ανάθεση του έργου με τίτλο «Αποκατάσταση δικτύου αποχέτευσης στην Τ. Κ. Λεχόβου», ενδεικτικού προϋπολογισμού 3.085,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..
 7. Έγκριση πρακτικών πρόχειρου πλειοδοτικού διαγωνισμού υλοτομίας της συστάδας 4α του δασοκτήματος της Τ.Κ. Ασπρογείων Δήμου   Αμυνταίου.
 8. Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης με αριθ. τεμ. 26 – 9,125στρ. στην Τ.Κ. Λιμνοχωρίου του Δήμου Αμυνταίου.
 9. Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικών εκτάσεων με αριθ. τεμ. 66 - 2,163στρ., 303 - 12,889στρ., 180 – 27,375στρ., 245 – 9στρ., 23 – 36,25στρ., στην Τ.Κ. Πεδινού του Δήμου Αμυνταίου.
 10. Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης με τεμ. Σ84-515 Α Γ ΖΩΝΗ 14στρ. στην Τ.Κ. Πελαργού του Δήμου Αμυνταίου.

                                                       Ο Πρόεδρος

                                                 Θεοδωρίδης Κωνσταντίνος