ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΒΟΣΚΗΣΙΜΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

 

 

                                                                                                                                                    Αμύνταιο 27-06-2017

                                                                                                                                                                            Αρ. Πρωτ.: 10193

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καλούνται όλοι οι κτηνοτρόφοι που κάνουν χρήση δικαιώματος βοσκής στην εδαφική έκταση του Δήμου Αμυνταίου να προσέλθουν στο Δημαρχείο Αμυνταίου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, προκειμένου να λάβουν γνώση και να υπογράψουν το έντυπο κατανομής βοσκήσιμης γαίας για το έτος 2016.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει, προσερχόμενοι να έχουν μαζί τους την αστυνομική τους ταυτότητας.

Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 7 της αριθ.558/39112 (ΦΕΚ 1340/20-04-2017) απόφασης: Οι οφειλές που βεβαιώνονται από την κατανομή του έτους 2016, σύμφωνα με τη διαδικασία των άρθρων 3 και 4, καταβάλλονται εντός του πρώτου εξαμήνου του 2017. ΜΗ καταβολή της βεβαιωμένης οφειλής του έτους 2016, συνεπάγεται ανάκληση της κατανομής της βοσκήσιμης γαίας με απόφαση της Επιτροπής Ελέγχου Χωροταξικής Ορθότητας για το έτος 2018.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να προσέλθουν μέχρι την Παρασκευή 30/06/2017, στο Δημαρχείο Αμυνταίου.

                                                                                                  Ο Δήμαρχος Αμυνταίου

 

                                                                                                                           Θεοδωρίδης Κωνσταντίνος