ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Όσοι από τους συνδημότες μας είναι εγγεγραμμένοι στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους και επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Επιτροπή Διαβούλευσης βάσει του Νόμου 3852/10 αρθρo 76, παρακαλούνται να υποβάλουν αίτηση στο γραφείο του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου ( 2Ος όροφος Δημαρχείου) από 03 Αυγούστου 2017 έως 18 Αυγούστου 2017 κατά τις εργάσιμες ώρες.

Με εκτίμηση
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ