ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΤΕΙ

                                                                                                                                                                                                                                    21/12/2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας ενημερώνουμε ότι με το ΦΕΚ αριθ. 4166/30.11.2017 τ.Β’ θεσμοθετήθηκαν 10 θέσεις ανά εξάμηνο στον Δήμο Αμυνταίου για την πρακτική άσκηση σπουδαστών ΤΕΙ και καλούμε τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν αιτήσεις προκειμένου να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση στις υπηρεσίες του Δήμου Αμυνταίου .

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Τμήμα Προσωπικού (2386350169)