ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ

                                                                                                                                                                                                                  14/02/2018

Δελτίο Τύπου

ΘΕΜΑ: Εγκρίθηκε το σχέδιο σύμβασης για την αντικατάσταση του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Αγίου Παντελεήμονα.

Εγκρίθηκε από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας το Σχέδιο Σύμβασης του υποέργου «Εσωτερικό Δίκτυο Ύδρευσης Τ.Κ. Αγίου Παντελεήμονα». Μετά και από την σημερινή έγκριση αναμένεται σε σύντομο χρονικό διάστημα η υπογραφή της σύμβασης με την ανάδοχο εταιρεία προκειμένου να ξεκινήσουν οι εργασίες του σημαντικού αυτού έργου για την Τοπική Κοινότητα του Αγίου Παντελεήμονα.

Από το γραφείο Δημάρχου