ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΘΕΜΑ:ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΝΕΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΟΙΝΑΜΠΕΛΩΝ

02/03/2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΘΕΜΑ:ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΝΕΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΟΙΝΑΜΠΕΛΩΝ

Ο Δήμος Αμυνταίου ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους παραγωγούς ότι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις για νέες άδειες φύτευσης οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης έως 27 Μαρτίου 2018.

Σχετικές πληροφορίες: http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/Ampeli/manual_fitefsis_2018.pdf

Από το Γραφείο Δημάρχου