ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ: ΞΕΚΙΝΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ" 2019-2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε.

Μυλλέρου 73-77, 10436 Αθήνα, τηλ. 210 5214600 fax: 210 5214666

Αθήνα, 7/6/2019

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ξεκινά η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για τους Παιδικούς  Σταθμούς από την Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.

Ξεκινάει, το Σάββατο 8 Ιουνίου 2019, και θα διαρκέσει έως τις 28 Ιουνίου 2019 , η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» για το σχολικό έτος 2019-2020, που αφορά στους παιδικούς σταθμούς καθώς και στα ΚΔΑΠ & ΚΔΑΠ ΜΕΑ.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων θα μπορούν να υποβληθούν, με χρήση των προσωπικών κωδικών TAXISNET της αιτούσας μέχρι και τα μεσάνυκτα της 28ης Ιουνίου 2019, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eetaa.gr, paidikoi.eetaa.gr, , όπου και αναγράφονται αναλυτικές πληροφορίες. Στο ίδιο διάστημα η αιτούσα /ών θα πρέπει να αποστείλει στην Ε.Ε.Τ.Α.Α. το φάκελο με τα απαραίτητα δικαιολογητικά της Αίτησης, ταχυδρομικώς ή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς (courier) στο ΓΡΑΦΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, Αλ. Παπαναστασίου 33, ΤΚ: 41222 Λάρισα.

Ο φάκελος πρέπει υποχρεωτικά να αναγράφει την ένδειξη "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ" ΕΤΟΥΣ 2019- 2020.

Τα τελικά αποτελέσματα θα ανακοινωθούν από την Ε.Ε.Τ.Α.Α. στις 21 Ιουλίου 2019.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι άνεργες μητέρες και οι εργαζόμενες (μισθωτές ή αυτοαπασχολούμενες) στον ιδιωτικό τομέα. Αποκλείονται οι δημόσιοι υπάλληλοι. Κριτήρια επιλογής είναι η οικογενειακή οικονομική κατάσταση (εισόδημα), η εργασιακή θέση της αιτούσας και η οικογενειακή τους κατάσταση (τρίτεκνες πολύτεκνες, ΑΜΕΑ). Εκτός κριτηρίων είναι οι αιτούντες ΑΜΕΑ, των οποίων όλες οι αιτήσεις γίνονται δεκτές.

Να σημειώσουμε ότι στο συγκεκριμένο Πρόγραμμα έχουν δικαίωμα συμμετοχής και οι δημόσιοι και οι ιδιωτικοί σταθμοί.

Οι ενδιαφερόμενες μητέρες που επιθυμούν την ένταξή τους στο πρόγραμμα για τους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Αμυνταίου, μπορούν να υποβάλλουν την ηλεκτρονική αίτηση μόνες τους ή με την βοήθεια της ορισθείσας από το ΝΠΔΔ υπαλλήλου κα Καραλάζου Ευδοξία η οποία θα βρίσκεται στον Β΄ Παιδικό Σταθμό Αμυνταίου:

1) Την 19 και 20 Ιουνίου 2019 από ώρα 08:00 έως 13:30΄.

2) Την 25 και 26 Ιουνίου 2019 από ώρα 08:00 έως 13:30΄.

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1) Εκτύπωση της Ηλεκτρονικής αίτησης (Με πρωτότυπη υπογραφή)

2) Φωτοτυπία Ταυτότητας ή Διαβατηρίου

3) Εκτυπωμένη Βεβαίωση ΑΜΚΑ

4) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

5) Εκκαθαριστικό εφορείας (εισόδημα 01-01-2018 έως 31-12-2018)

6) Βεβαίωση ανεργίας (Για τις άνεργες μητέρες)

7) Βεβαίωση απασχόλησης και Ασφάλισης για τις απασχολούμενες

 

 

Από το ΝΠΔΔ Δήμου Αμυνταίου