ΜΑΖΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΑΥΝΤΑΙΟΥ 2018-2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                 

ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΔΗΜΟΣ   ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ                        Αμύνταιο 05 Απριλίου 2019

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

 Την Δευτέρα 08-04-2019 ξεκινάνε τα προγράμματα Μαζικού Αθλητισμού περιόδου 2018 - 2019 και θα λειτουργήσουν με τα παρακάτω τμήματα:

1) Αθλητισμός και Γυναίκα

2) Παιδί και Αθλητισμός

3) Αθλητισμό στην Εφηβική Ηλικία.

Όσοι και όσες ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στα προγράμματα, μπορούν να δηλώσουν την συμμετοχή τους στο Γραφείου του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Αμυνταίου στο Τηλέφωνο: 2386350165, πληροφορίες Μπούτσης Παναγιώτης.

Η Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ.

Ιωαννίδου (Τζίτζιου) Ελένη