ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ «Εξέλιξη κατολισθήσεων και ρηγματώσεων εδαφών στην ευρύτερη περιοχή της κοινότητας Αναργύρων, συνέχιση κήρυξης ευρύτερης περιοχής σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης»

12-06-2018

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Την Δευτέρα 11 Ιουνίου 2018 και ώρα 11:00 π.μ. , συνήλθε σε συνεδρίαση το Συντονιστικό Τοπικό Όργανο (Σ.Τ.Ο.) Πολιτικής Προστασίας Δήμου Αμυνταίου με θέμα «Εξέλιξη κατολισθήσεων και ρηγματώσεων εδαφών στην ευρύτερη περιοχή της κοινότητας Αναργύρων, συνέχιση κήρυξης ευρύτερης περιοχής σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης». Συνεδρίαση του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου (Σ.Τ.Ο.) Πολιτικής Προστασίας Δήμου Αμυνταίου. Στη συνεδρίαση παρευρέθησαν οι εξής :

 • Κωνσταντίνος Θεοδωρίδης, Δήμαρχος Αμυνταίου
 • Στέφανος Μπίρος, Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Φλώρινας
 • Κωνσταντίνος Γέρου, Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, Αντιπεριφερειάρχης Ενέργειας
 • Απόστολος Θεοδώρου, αντιδήμαρχος Δήμου Αμυνταίου
 • Χρήστος Ιωάννου, αντιδήμαρχος Δήμου Αμυνταίου
 • Μιχαήλ Χρήστος, προϊστάμενος τμήματος Πολιτικής Προστασίας Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας
 • Κοσμίδης Ιορδάνης, διευθυντής ΚΟΠΔ Δ.Ε.Η.
 • Ευάγγελος Καζίας, Δ.Ε.Η. Α.Η.Σ. Αμυνταίου
 • Πρόεδροι των τοπικών κοινοτήτων Δήμου Αμυνταίου :
 1. Τ.Κ. Αναργύρων, Τσισμαλίδης Γεώργιος
 2. Τ.Κ. Βαλτονέρων, Παναγιωτίδης Γεώργιος
 • Χρήστος Σπυρίδης, διοικητής Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Πτολεμαΐδας
 • Αργύρης Βολιώτης, μέλος Σ.Τ.Ο. Δήμου Αμυνταίου
 • Σάββας Καρανικόλας, προϊστάμενος Δ.Ε.Δ.ΔΗ.Ε. Α.Ε. Αμυνταίου
 • Χρήστος Αβραμίδης, υποδιοικητής Αστυνομικού τμήματος Αμυνταίου
 • Κωνσταντίνος Κασσελούρης, αντιπρόσωπος Α/Φ Αμυνταίου, ελληνικός στρατός
 • Αναστασία Αλληλόμη, προϊσταμένη Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Αμυνταίου
 • Αναστάσιος Κατσουπάκης, προϊστάμενος τμήματος Πολιτικής Προστασίας και Εύρυθμης Λειτουργίας Οικισμών Δήμου Αμυνταίου.
 • Θόδωρος Πελεκούδας, ειδικός συνεργάτης δήμου Αμυνταίου

Ο Δήμαρχος Αμυνταίου ενημέρωσε το συντονιστικό τοπικό όργανο ότι η κήρυξη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης της περιοχής των κοινοτήτων Αγίων Αναργύρων, Βαλτονέρων, Ροδώνα, Πεδινού και Φανού του Δήμου Αμυνταίου, σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. 228911/1316(22-12-2017) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας λήγει στις 22 Ιουνίου 2018 και πρότεινε την λήψη απόφασης για συνέχιση της κήρυξης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης των παραπάνω περιοχών, γιατί δεν υπάρχουν στοιχεία (έγγραφα και μελέτες αρμόδιων υπηρεσιών) ότι τα φαινόμενα των ρηγματώσεων εδαφών και της γεωτεχνικής αστάθειας της περιοχής έχουν σταματήσει.

Το Σ.Τ.Ο. Πολιτικής προστασίας του Δήμου Αμυνταίου δεν έχει τις επαρκείς γνώσεις και εξειδίκευση για να τεκμηριώσει απόψεις περί παύσης των κατολισθητικών φαινομένων και κύριο μέλημα του πρέπει να είναι η διασφάλιση της ζωής και της περιουσίας των κατοίκων και μια απόφαση μη συνέχισης της κατάστασης έκτακτης ανάγκης θα δημιουργήσει λανθασμένες εντυπώσεις στους κατοίκους των περιοχών αυτών, αφού θα δώσει το αίσθημα ότι δεν υπάρχουν περαιτέρω κίνδυνοι.

Επιπλέον επεσήμανε ότι υπάρχει ανησυχία των κατοίκων, οι οποίοι αναφέρουν συνεχή αύξηση των ρηγματώσεων εδαφών και προβλήματα στις στήλες άντλησης των υδρογεωτρήσεων λόγω μικρών μετατοπίσεων εδαφών».

Ο Περιφερειάρχης Π.Ε. Φλώρινας Δυτικής Μακεδονίας, κ. Στέφανος Μπίρος και ο Αντιπεριφερειάρχης Ενέργειας κ. Κωνσταντίνος Γέρου τόνισαν ότι λίγες ημέρες πριν τη μεγάλη κατολίσθηση εδαφών στο ορυχείο Αμυνταίου η Δ.Ε.Η. ανέμενε κατολισθητικά φαινόμενα πολύ μικρότερης έκτασης και συνεπώς οι προβλέψεις της Δ.Ε.Η. δεν ήταν επιτυχείς. Εφόσον έως σήμερα δεν υπάρχουν στοιχεία αρμόδιων φορέων για εκτίμηση των φαινομένων ανέφεραν ότι συμφωνούν με την πρόταση του Δημάρχου.

Ο εκπρόσωπος της Δ.Ε.Η. Διευθυντής Κ.Ο.Π.Δ. κ. Ιορδάνης Κοσμίδης τόνισε ότι δεν συμφωνεί με την πρόταση του δημάρχου, γιατί με βάση τις μέχρι σήμερα συστηματικές μετρήσεις των μετακινήσεων από την Δ.Ε.Η., εκτιμάται ότι δεν προκύπτει η εξέλιξη φαινομένων γεωτεχνικής αστάθειας της περιοχής.

Ο πρόεδρος της κοινότητας Βαλτονέρων ενημέρωσε για την υπεράντληση που έχει υποστεί ο υδροφόρος ορίζοντας της ευρύτερης περιοχής του ορυχείου από τις εξορυκτικές δραστηριότητες της Δ.Ε.Η. και τα προβλήματα που πιθανά έχουν προκύψει λόγω υδάτων στα χαμηλότερα στρώματα εκσκαφών του ορυχείου και συμφώνησε με την πρόταση του Δημάρχου Αμυνταίου.

Όλοι οι υπόλοιποι παρόντες, εκπρόσωποι φορέων και υπηρεσιών, πρόεδροι κοινοτήτων και υπηρεσιών συμφώνησαν με την πρόταση του Δημάρχου Αμυνταίου.

Γι αυτό αποφασίστηκε η κατάθεση αιτήματος παράτασης της κήρυξης των περιοχών των κοινοτήτων Αναργύρων, Βαλτονέρων, Ροδώνα, Πεδινού και Φανού του Δήμου Αμυνταίου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Από το Γραφείο Δημάρχου

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ : Βιωματική δράση Ψηφιδωτό – Το δικό μας μονοπάτι δημιουργίας 2017-2018

Δελτίο τύπου: Βιωματική δράση Ψηφιδωτό – Το δικό μας μονοπάτι δημιουργίας 2017-2018

Τη Δευτέρα 4 Ιουνίου 2018, στο χώρο του παλαιού 1ου Δημοτικού Σχολείου Αμυνταίου, πραγματοποιήθηκε βιωματική δράση με θέμα Ψηφιδωτό – Το δικό μας μονοπάτι δημιουργίας 2017-2018, η οποία διοργανώθηκε από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας και τη Σχολική Σύμβουλο της 2ης Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Π. Ε. Φλώρινας, σε συνεργασία με την Υπεύθυνη Σχολικών Δραστηριοτήτων της Διεύθυνσης Π. Ε. Φλώρινας. Συνδιοργανωτές ήταν η Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας, ο Δήμος Αμυνταίου, η Σχολική Επιτροπή του Δήμου Αμυνταίου, η Παιδαγωγική Σχολή του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Π. Ε. Αμυνταίου, οι οποίοι και συνέβαλαν τα μέγιστα για την επιτυχία της εκδήλωσης.

   Στη δράση συμμετείχαν περίπου 600 μαθητές, από όλες τις Σχολικές Μονάδες της 2ης Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Π. Ε. Φλώρινας (περιοχή Αμυνταίου), οι οποίοι, με απλές και πρωτότυπες δράσεις, δρώμενα, βιωματικά εργαστήρια, επιδείξεις κ.λπ., παρουσίασαν τα προγράμματα που υλοποίησαν μέσα στις τάξεις τους κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2017 – 2018, στα πλαίσια της Ευέλικτης Ζώνης και των Σχολικών Δραστηριοτήτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας και Πολιτιστικών Θεμάτων.

   Ταυτόχρονα, παρουσιάστηκαν και οι δράσεις που αφορούσαν στο 5ο Φεστιβάλ Φυσικών Επιστημών, το οποίο υλοποιήθηκε για τέταρτη χρονιά στην 2η Εκπαιδευτική Περιφέρεια Φλώρινας, σε συνεργασία με το Π.Τ.Δ.Ε., Π.Δ.Μ. (δάσκαλοι και φοιτητές) και την Αναπληρώτρια Καθηγήτρια κα Άννα Σπύρτου. Συμμετείχαν εννέα δημοτικά σχολεία (2ο Δ. Σχ. Αμυνταίου, Δ. Σχ. Αγίου Παντελεήμονα, Δ. Σχ. Αετού, Δ. Σχ. Βαρικού, Δ. Σχ. Λεβαίας, Δ. Σχ. Λεχόβου, Δ. Σχ. Ξινού Νερού. Δ. Σχ. Σκλήθρου και Δ. Σχ. Φιλώτα), 107 μαθητές, με δεκαέξι δράσεις/εργαστήρια, και ο αντίστοιχος αριθμός φοιτητών, ερευνητών και εκπαιδευτικών.

   Συμμετείχε, επίσης, η Ομάδα Εικαστικών Δράσεων με το εργαστήρι Ψηφιδο-διαδρομές (υπεύθυνοι/ες δράσης: Μιχαέλα Μητκούδη, Ευστρατία Ρουμπίδου, Γιώργος Κασπαρίδης, Μαρία Νικολαΐδου, Αλίκη Αμυραλή, Δήμητρα Κατσιγιάννη, Παναγιώτα Παντέλα, Μιχάλης Παπαδογιώργος, Ρόζα Πλαστήρα, Στυλιάνα Κατσιάρη, Άννα Καμπουρίδου, Κατερίνα Κωνσταντάκη, Σταματίνα Παπανικολάου, Κώτσας Λυγούρας, Βίκυ Βασιλείου, Δήμητρα Σταυροπούλου, Ναταλία Παντέχη, Ιωάννα-Μίρκα Κωνσταντάκου και Γεώργιος Χρήστου) και η ΔΙ.Α.ΔΥ.ΜΑ. (υπεύθυνη δράσης: Κατερίνα Γιαννακούλα) με το εργαστήριο περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος Ανακύκλωση.

   Θα ήθελα να ευχαριστήσω και να συγχαρώ όλους τους συμμετέχοντες, μαθητές, εκπαιδευτικούς, φοιτητές, τοπικές και εκπαιδευτικές αρχές και συλλόγους, το Αστυνομικό Τμήμα και το Κέντρο Υγείας Αμυνταίου, όπως και τους συλλόγους γονέων και κηδεμόνων που ανέδειξαν, με τον καλύτερο τρόπο, όλες εκείνες τις καινοτόμες δραστηριότητες που αποτελούν την άλλη πλευρά της εκπαιδευτικής διαδικασίας και τη διαφορετική προσέγγιση της γνώσης, μετέφεραν τη φαντασία των σχολειών και των παιδιών μας στην κοινωνία και έδωσαν, πραγματικά, ένα μήνυμα ελπίδας στις δύσκολες εποχές μας.

   Και εις άλλα με υγεία!

Στέλλα Κασίδου

Σχολική Σύμβουλος 2ης Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Π. Ε. Φλώρινας