ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΟ ΜΗΝΥΜΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                

ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ                                                                                                   ΑΜΥΝΤΑΙΟ 15/02/2016

ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ    

                                            

Θέμα: Συγχαρητήριο μήνυμα Δημάρχου Αμυνταίου.

 

Ο Δήμαρχος Αμυνταίου κ. Θεοδωρίδης Κωνσταντίνος, o Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Κωνσταντίνος Μωυσιάδης και το Δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Αμυνταίου συγχαίρουν τους μαθητές της Α΄ Γυμνασίου που κατάφεραν να διακριθούν στον 8ο Ημαθιώτικο Μαθηματικό Διαγωνισμό «Κ. Καραθεοδωρή». Αναμφισβήτητα οι διαγωνισμοί αυτοί είναι ιδιαίτερα σημαντικοί καθώς κινητοποιούν τη θέληση των μαθητών για διάκριση , καλλιεργούν πνεύμα ευγενούς άμιλλας και αποτελούν εφαλτήριο για την περαιτέρω ενασχόληση των μαθητών με συγκεκριμένες επιστήμες.

 

 

                                                                                          Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

                                                                                                   ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΟ ΜΗΝΥΜΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                          ΑΜΥΝΤΑΙΟ 12/02/2016      

ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ                                                  

ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ                 

Ταχ. Δ/ση : Γρ. Νικολαΐδη                            

Ταχ.Κωδ.: 53200                                         

Τηλέφωνο:2386350100                                               

Fax : 2386020021                                    

 

ΘΕΜΑ : Συγχαρητήριο μήνυμα του Δημάρχου Αμυνταίου.

 

Ο Δήμαρχος Αμυνταίου κ. Θεοδωρίδης Κωνσταντίνος, oΠρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Κωνσταντίνος Μωυσιάδης, το Δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Αμυνταίου και ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Βαρικού συγχαίρουν τους μαθητές του Δημοτικού Σχολείου Βαρικού και Αμμοχωρίου, που συμμετέχουν στη μαθητική κοινότητα Florinano, για την επιτυχία που σημείωσαν στο διαγωνισμό Letstalkaboutnano” και την κατάκτηση της πρώτης θέσης, η οποία πραγματοποιήθηκε με την πολύτιμη συμπαράσταση και καθοδήγηση της διευθύντριας του Δημοτικό Σχολείου Βαρικού κας Ευρύκλειας Σταματιάδου , της αναπληρώτριας καθηγήτριας Φυσικών Επιστημών Α.Π.Θ. κας Σπύρτου Άννας και των φοιτητών της Σχολής καθώς και την υποστήριξη των σχολικών συμβούλων. Ευχόμαστε ολόψυχα να υπάρξουν παρόμοιες δράσεις και στο μέλλον, καθώς μέσα από αυτές οι μαθητές αποκτούν ουσιαστική γνώση, μαθαίνουν να συνεργάζονται και να θέτουν υψηλούς στόχους.

    

                                                                                                 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

                                                                                               ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΠΕΛΑΡΓΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                          ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 1895

ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ                                                                                      

ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

Ο Δήμαρχος Αμυνταίου

Διακηρύττει ότι:

Εκτίθεται σε φανερό πλειοδοτικό διαγωνισμό η εκμίσθωση 5,184 στρεμμάτων Δημοτικής καλλιεργήσιμης έκτασης στο αγρόκτημα Τ.Κ. Πελαργού, με την αριθμ.   45/2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.

Η Δημοπρασία θα διενεργηθεί μεταξύ των μονίμων κατοίκων όλου του Δήμου Αμυνταίου που πρέπει να είναι αγρότες κατά κύριο επάγγελμα. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν και αγρότες που έχουν υπαχθεί στο καθεστώς των νέων αγροτών κάτοικοι του Δήμου Αμυνταίου.

Η Δημοπρασία θα διεξαχθεί στις 19/02/2016 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. μέχρι 10:30 π.μ. στο Δημοτικό κατάστημα Αμυνταίου βάσει των όρων διακήρυξης.

Η μίσθωση ισχύει για (4) τέσσερις καλλιεργητικές περιόδους.

Σαν πρώτη προσφορά ορίσθηκε για το αγροτεμάχιο με αριθμό 531 (τμήμα) 5,184στρεμμάτων προς 25,00 € το στρέμμα.

Το ετήσιο μίσθωμα θα καταβληθεί στην Ταμιακή Υπηρεσία του Δήμου μέχρι την 31η Οκτωβρίου κάθε καλλιεργητικού έτους.

Σαν εγγύηση συμμετοχής έχει ορισθεί το ποσό των 12,96 €.

δημοπρασία ο σύζυγος ή η σύζυγος σε περίπτωση που είναι οφειλέτες ένας εξ’ αυτών. Οι συμμετέχοντες στην δημοπρασία θα πρέπει να προσκομίσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 • Δημοτική ενημερότητα περί μη οφειλής και σε περίπτωση που πρόκειται για έγγαμο δημοτική ενημερότητα και των δυο δηλαδή της συζύγου και του συζύγου
 • Βεβαίωση μονίμου κατοικίας (Δεν απαιτείται βεβαίωση μονίμου κατοικίας για την Τρίτη δημοπρασία)
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
 • Φορολογική Ενημερότητα
 • Εκκαθαριστικό προηγούμενου οικονομικού έτους
 • Υπεύθυνη δήλωση ότι έχουν λάβει γνώση των όρων διακήρυξης και ότι τους δέχονται ανεπιφύλακτα.

Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή, έως την λήξη του ωραρίου εργασίας της επομένης ημέρας, ο οποίος θα προσκομίσει βεβαίωση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Αμυνταίου, ότι δεν οφείλει ληξιπρόθεσμες οφειλές,   φορολογική ενημερότητα από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. και εκκαθαριστικό εφορίας προηγούμενου οικονομικού έτους, ο οποίος θα συνυπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας. Ως εγγυητές δεν γίνονται δεκτοί ο σύζυγος ή η σύζυγος καθώς και τα τέκνα αυτών που δεν .έχουν ανεξάρτητη φορολογική δήλωση

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία του Δήμου στον 3ο όροφο στην κ. Θεοδουλίδου Μαρία (τηλ.23863-50136) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Αμύνταιο 12/02/2016

       Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 

                                                                                             

                                                                                                        

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΗΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΝΥΜΦΑΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                          ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 1894

ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

Ο Δήμαρχος Αμυνταίου

Διακηρύττει ότι:

Εκτίθεται σε φανερό πλειοδοτικό διαγωνισμό η εκμίσθωση του Τουριστικού Περιπτέρου στην θέση Λινούρια της Τοπικής Κοινότητας Νυμφαίου του Δήμου Αμυνταίου, με την αριθμ. 46/2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Η Δημοπρασία θα διενεργηθεί μεταξύ των μονίμων κατοίκωνόλουτου Δήμου Αμυνταίου.

Η Δημοπρασία θα διεξαχθεί στις 19/02/2016 ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 π.μ. μέχρι 09:30 π.μ. στο Δημοτικό κατάστημα Αμυνταίου βάσει των όρων διακήρυξης.

Η μίσθωση ισχύει για (12) δώδεκα έτη.

Σαν πρώτη προσφορά ορίσθηκε το ποσό των 430,00 € και ως εγγύηση συμμετοχής το ποσό των 516,00 €. Το μίσθωμα είναι μηνιαίο.

   Δεν γίνονται δεκτοί στην δημοπρασία οφειλέτες του Δήμου. Δεν   γίνονται δεκτοί επίσης στην δημοπρασία ο σύζυγος ή η σύζυγος σε περίπτωση που είναι οφειλέτες ένας εξ’αυτών.

               Οι συμμετέχοντες στην δημοπρασία θα πρέπει να προσκομίσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 • Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
 • Δημοτική ενημερότητα περί μη οφειλής και σε περίπτωση που πρόκειται για έγγαμο δημοτική ενημερότητα και των δυο δηλαδή της συζύγου και του συζύγου
 • Βεβαίωση μονίμου κατοικίας (Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης)
 • Φορολογική Ενημερότητα
 • Εκκαθαριστικό προηγούμενου οικονομικού έτους
 • Υπεύθυνη δήλωση ότι έχουν λάβει γνώση των όρων διακήρυξης, ότι επισκέφθηκαν το μίσθιο για το οποίο πλειοδοτούν

Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή, έως την λήξη του ωραρίου εργασίας της επομένης ημέρας, ο οποίος θα προσκομίσει βεβαίωση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Αμυνταίου, ότι δεν οφείλει ληξιπρόθεσμες οφειλές,   φορολογική ενημερότητα από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. και εκκαθαριστικό εφορίας προηγούμενου οικονομικού έτους, ο οποίος θα συνυπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας. Ως εγγυητές δεν γίνονται δεκτοί ο σύζυγος ή η σύζυγος καθώς και τα τέκνα αυτών που δεν έχουν ανεξάρτητη φορολογική δήλωση.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία του Δήμου στον 3ο όροφο στην κ. Θεοδουλίδου Μαρία(τηλ.23863-50136) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

                                                                                             

Αμύνταιο  12/02/2016

       Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 

 

                                                                                                       

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΒΑΡΙΚΟΥ

                        Δήμος Αμυνταίου                                                                                                                 Αμύνταιο 03/02/2016

                       

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

ΘΕΜΑ: Εγκαίνια Δανειστικής Βιβλιοθήκης Βαρικού

 

Το Σάββατο 30 Ιανουαρίου 2016 πραγματοποιήθηκαν στην Τοπική Κοινότητα Βαρικού, στις 2 αίθουσες του Δημοτικού Σχολείου,  που παραχώρησε ο δήμος Αμυνταίου, τα εγκαίνια Δανειστικής  Βιβλιοθήκης.

Η βιβλιοθήκη δημιουργήθηκε από  το Δίκτυο Εθελοντών «Δημοσιογράφοι σε Δράση», σε συνεργασία με το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων Βαρικού,  την Κοινότητα Βαρικού και του Δήμου Αμυνταίου, αλλά και με την πολύτιμη συνδρομή εταιρειών, φορέων χορηγών και ιδιωτών.

 Στην εκδήλωση συμμετείχαν εκ μέρους του δήμου Αμυνταίου ο δήμαρχος κος Θεοδωρίδης Κων/νος,ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου Αμυνταίου κος Μωυσιάδης Κων/νος, οι αντιδήμαρχοι κοι Καραγιαννίδης Σάββας και Θεοδώρου Απόστολος, ο δημοτικός σύμβουλος κος Λάζης Δημήτρης, ο πρόεδρος της ΤΚ κος Κολέτσας Απόστολος, την περιφέρεια εκπροσώπησε η αντιπεριφεριάρχης ενέργειας μεταφορών και περιβάλλοντος κα Παναγιωτίδου Ελισάβετ ενώ παρών ήταν και ο πρόεδρος του επιμελητηρίου Φλώρινας κος Σαπαλίδης Σάββας, οι εκπαιδευτικοί του Δημοτικού σχολείου Βαρικού και  η Δ/ντρια του σχολείου κα Σταματιαδού Ευρύκλεια καθώς και ο Δ/ντής Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης κ.Σαββάκης Κιμών.

Χαιρετίζοντας την σπουδαία αυτή πρωτοβουλία, ο δήμαρχος Αμυνταίου κος Θεοδωρίδης Κων/νος, τόνισε τη σημασία της δημιουργίας της βιβλιοθήκης για την ΤΚ Βαρικού καθώς η επένδυση στη γνώση είναι  μια ουσιαστική επένδυση για το μέλλον, η οποία  θα αναβαθμίσει το πολιτιστικό επίπεδο της περιοχής ενώ παράλληλα υπογράμμισε την ανεκτίμητη συμβολή του βιβλίου στην πνευματική εγρήγορση και στη δημιουργία ολοκληρωμένων προσωπικοτήτων.

Ο δήμαρχος Αμυνταίου ευχαρίστησε θερμά όλους όσους συνέβαλλαν στη δημιουργία  της βιβλιοθήκης  και κυρίως το δίκτυο εθελοντών «Δημοσιογράφοι σε Δράση», που  με το έργο τους αποδεικνύουν ότι η ανιδιοτελής προσφορά και ο αγώνας για την άμβλυνση των κοινωνικών ανισοτήτων δεν είναι ουτοπία, αλλά μια σταθερή και διαχρονική αξία που καλούμαστε  όλοι να ασπαστούμε.

Τέλος συνεχάρη  τον Πρόεδρο και τα μέλη του Τοπικού Συμβουλίου Βαρικού, που εργάζονται αδιάκοπα για την προκοπή του χωριού και   το Σύλλογο Γονέων και κηδεμόνων Βαρικού, έναν  πολύ δραστήριο Σύλλογο, που προσπαθεί παρά τις αντίξοες οικονομικές συνθήκες να προσφέρει στην τοπική κοινωνία.