ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αμύνταιο 22-08-2016
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ Αριθ. Πρωτ. : 12983
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ Αριθ. Συνεδρίασης 7η

ΠΡΟΣ :
Μέλη Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σας προσκαλούμε να έρθετε στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Αμυνταίου στις 01 Σεπτεμβρίου 2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00 σε τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Αμυνταίου (Σε περίπτωση μη απαρτίας η συνεδρίαση θα επαναληφθεί την επόμενη ημέρα Παρασκευή 02 Σεπτεμβρίου και ώρα 13:30 σύμφωνα με το άρθρο 76 παρ. 3 του Ν 3852/2010)με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

1. Γνωμοδότηση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης επί του Κανονισμού Κοινοχρήστων Χώρων Δήμου Αμυνταίου.

Με τιμή
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής

ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ