ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΝΥΜΦΑΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                          ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 2415

ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Αμυνταίου

Διακηρύττει ότι:

Εκτίθεται σε φανερό πλειοδοτικό διαγωνισμό η εκμίσθωση του Τουριστικού Περιπτέρου στην θέση Λινούρια της Τοπικής Κοινότητας Νυμφαίου του Δήμου Αμυνταίου, με την αριθμ. 46/2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Στη Δημοπρασία μπορούν να λάβουν μέρους κάτοικοι από οποιασδήποτε περιοχή ανεξαρτήτου κατοικίας.

Η Δημοπρασία θα διεξαχθεί στις 26/02/2016 ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 π.μ. μέχρι 09:30 π.μ. στο Δημοτικό κατάστημα Αμυνταίου βάσει των όρων διακήρυξης.

Η μίσθωση ισχύει για (12) δώδεκα έτη.

Σαν πρώτη προσφορά ορίσθηκε το ποσό των 430,00 € και ως εγγύηση συμμετοχής το ποσό των 516,00€. Το μίσθωμα είναι μηνιαίο.

   Δεν γίνονται δεκτοί στην δημοπρασία οφειλέτες του Δήμου. Δεν   γίνονται δεκτοί επίσης στην δημοπρασία ο σύζυγος ή η σύζυγος σε περίπτωση που είναι οφειλέτες ένας εξ’αυτών.

               Οι συμμετέχοντες στην δημοπρασία θα πρέπει να προσκομίσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  • Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
  • Δημοτική ενημερότητα περί μη οφειλής και σε περίπτωση που πρόκειται για έγγαμο δημοτική ενημερότητα και των δυο δηλαδή της συζύγου και του συζύγου
  • Βεβαίωση μονίμου κατοικίας (Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης)
  • Φορολογική Ενημερότητα
  • Εκκαθαριστικό προηγούμενου οικονομικού έτους
  • Υπεύθυνη δήλωση ότι έχουν λάβει γνώση των όρων διακήρυξης, ότι επισκέφθηκαν το μίσθιο για το οποίο πλειοδοτούν

Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή, έως την λήξη του ωραρίου εργασίας της επομένης ημέρας, ο οποίος θα προσκομίσει βεβαίωση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Αμυνταίου, ότι δεν οφείλει ληξιπρόθεσμες οφειλές,   φορολογική ενημερότητα από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. και εκκαθαριστικό εφορίας προηγούμενου οικονομικού έτους, ο οποίος θα συνυπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας. Ως εγγυητές δεν γίνονται δεκτοί ο σύζυγος ή η σύζυγος καθώς και τα τέκνα αυτών που δεν έχουν ανεξάρτητη φορολογική δήλωση.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία του Δήμου στον 3ο όροφο στην κ. Θεοδουλίδου Μαρία(τηλ.23863-50136) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Αμύνταιο  19/02/2016

       Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 

                                                                                              

                                                                                                       

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         ΑΜΥΝΤΑΙΟ 18/02/2016                                                                                                                                 

ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αγαπητές συνδημότισσες, αγαπητοί συνδημότες,

καταρχάς, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους εσάς που συμμετέχετε στην ανακύκλωση του Δήμου μας, βοηθώντας έτσι στην εξοικονόμηση χρημάτων καθώς η αποκομιδή και η διάθεση των μικτών απορριμμάτων (σκουπιδιών) στη ΔΙΑΔΥΜΑ στοιχίζει στον Δήμο μας ένα σεβαστό ποσό. Ενδεικτικά θα σας αναφέρω ότι συνολικά ο Δήμος Αμυνταίου παράγει περίπου 6.000 τόνους σκουπιδιών ανά έτος και το συνολικό κόστος μόνο της μεταφόρτωσης στον σταθμό της ΔΙΑΔΥΜΑ χωρίς το κόστος αποκομιδής (προσωπικό, οχήματα κ.λ.π.) ανέρχεται στο ποσό των 200.000 ευρώ ετησίως. Εφαρμόζοντας το πρόγραμμα της ανακύκλωσης, όπως αντιλαμβάνεστε, το βάρος του ανακυκλώσιμου υλικού αφαιρείται από το προαναφερόμενο ποσό και έτσι εξοικονομούμε χρήματα τα οποία μπορούν να διατεθούν σε άλλους τομείς βελτιώνοντας την ποιότητα ζωής των πολιτών του Δήμου Αμυνταίου.

Δυστυχώς, τα προηγούμενα χρόνια το ποσοστό της ανακύκλωσης που έχει επιτευχθεί είναι εξαιρετικά χαμηλό, για λόγους που δεν θα αναλύσω εδώ αλλά πολλοί από εσάς ήδη τους αντιλαμβάνεστε. Σε κάθε περίπτωση, μπορεί πολλά πράγματα σε αυτή την χώρα όπως και στην μικρή μας κοινωνία να μην λειτουργούν όπως θα θέλαμε ή όπως γίνονται σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, ωστόσο εξακολουθώ να πιστεύω ότι δεν υστερούμε σε κάτι και ότι ποτέ δεν είναι αργά να κάνουμε μία νέα αρχή.

Έτσι, μετά από πολλές προσπάθειες και μελέτη έχω καταλήξει ότι η ανακύκλωση με κάδους δεν αποδίδει ταεπιθυμητά αποτελέσματα. Οι κάδοι δεν χρησιμοποιούνται σωστά (χρησιμοποιούνται για μικτά απορρίμματα, κοινώς σκουπίδια) και καταστρέφονται, ώστε ο αριθμός τους μειώνεται συνεχώς χωρίς να υπάρχει δυνατότητα άμεσης αντικατάστασης τους.

Πώς θα μπορούσαμε, λοιπόν να κάνουμε την ανακύκλωση; Μια πρακτική που εφαρμόζεται σε ευρωπαϊκές χώρες όπως η Γερμανία και η Κύπρος, είναι η ανακύκλωση με πλαστικές σακούλες συγκεκριμένου χρώματος για κάθε υλικό και σταθερό πρόγραμμα περισυλλογής τους από τον Δήμο. Παραδείγματος χάρη, οι πολίτες που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα της ανακύκλωσης του Δήμου θα πρέπει να τοποθετούν στο πεζοδρόμιο μπροστά από την μονοκατοικία τους ή και δίπλα στους κάδους απορριμμάτων - για την περίπτωση των πολυκατοικιών αλλά και για όσους ιδιοκτήτες μονοκατοικιών δεν επιθυμούν να τις τοποθετούν κοντά στην οικία τους - κάθε Τρίτη μπλε σακούλες με χαρτί. Αντίστοιχα, κάθε Τετάρτη θα γίνεται περισυλλογή του ανακυκλώσιμου πλαστικού μέσα σε πράσινες σακούλες απορριμμάτων.

Θέλω να πιστεύω ότι η συμμετοχή όλων, όσων έχουν ευαισθησία για το περιβάλλον, όσοι νοιάζονται για το μέλλον του τόπου που ζούμε και ιδιαίτερα όσοι δεν θέλουν να στερήσουν το δικαίωμα των παιδιών τους να μεγαλώσουν σε μια πολιτισμένη κοινωνία, είναι δεδομένη.

Για να πραγματοποιήσουμε το νέο πρόγραμμα ανακύκλωσης είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ορισμένα στοιχεία για όσους θέλουν να δηλώσουν συμμετοχή όπως:

  1. Ονοματεπώνυμο
  2. Τηλέφωνο επικοινωνίας (για αποστολή ενημερωτικών sms) ή και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email). Κατά προτίμηση και τα δύο.
  3. Διεύθυνση κατοικίας (οικισμός, οδός κ.λ.π. για τον προσδιορισμό της θέσης αποκομιδής)

Τα στοιχεία αυτά μπορείτε να τα αποστέλλετε ηλεκτρονικά στο emailπου έχουμε δημιουργήσει για αυτό τον σκοπό:

anakiklosi@amyntaio.gr

ή με τηλεφωνική επικοινωνία με το γραφείο μου στους παρακάτω αριθμούς:

τηλ. 2386350142, 2386350139

κιν. 693 740 7195

Η εφαρμογή και η επιτυχία του προγράμματος εξαρτώνται από την συμμετοχή όλων σας. Ο αριθμός συμμετεχόντων που θα καταγραφούν στο επόμενο διάστημα των 3 μηνών, θα είναι καταλυτικός για την έναρξη της εφαρμογής του προγράμματος, καθώς για τη βιωσιμότητά του απαιτείται ένας ελάχιστος αριθμός συμμετεχόντων ανά οικισμό. Για την εξέλιξη της θα ενημερώνεστε (όσοι δηλώσουν συμμετοχή) σε εβδομαδιαία βάση. Τέλος, για την επίτευξη, κατά το δυνατό, μεγαλύτερης συμμετοχής είναι αναγκαίο και σας παρακαλώ να κοινοποιηθεί το παρόν πρόγραμμα και από πλευράς σας.

Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για την ανταπόκριση σας.

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ Π. ΒΑΓΓΕΛΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΕΒΑ

ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

 

Ανακοίνωση

 

ΘΕΜΑ: Δωρεάν διανομή, νωπών κοτόπουλων, οσπρίων, ζυμαρικών, ζάχαρης, απορρυπαντικών του ΤΕΒΑ από την Κοινωνική Σύμπραξη Π.Ε Φλώρινας – Δήμος Αμυνταίου

 

Ο Δήμος Αμυνταίου συμμετέχοντας ως εταίρος στην Κοινωνική Σύμπραξη της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Άπορους (ΤΕΒΑ/FEAD)» ανακοινώνει ότι την Τετάρτη 17 Φεβρουαρίου και ώρα 13:00μ.μ έως 16:00μ.μ, την Πέμπτη 18 Φεβρουαρίου και την Παρασκευή 19 Φεβρουαρίου από τις 09:00π.μ. έως τις 15:30μ.μ, θα προβεί στη διανομή ποσοτήτων νωπών κοτόπουλων, οσπρίων, ζυμαρικών, ζάχαρης, απορρυπαντικών στο ισόγειο του Δημαρχείου Αμυνταίου.

 

Δικαιούχοι είναι αποκλειστικά οι ωφελούμενοι του ΤΕΒΑ.

Για την παραλαβή είναι απαραίτητη η επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας.

                                                                          

                                                                                                                                                             Αμύνταιο 16/02/2016