Συνελεύσεις θα πραγματοποιηθούν στις Τοπικές Κοινότητες Σκλήθρου και Ξινού Νερού, μετά από πρωτοβουλία των Προέδρων των Τοπικών Συμβουλίων και σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες.

Την Πέμπτη, 11 Απριλίου και ώρα 20:00 θα πραγματοποιηθεί συνέλευση στην Τοπική Κοινότητα Σκλήθρου.

Την Παρασκευή, 12 Απριλίου και ώρα 19:00 θα πραγματοποιηθεί συνέλευση στην Τοπική Κοινότητα Ξινού Νερού.