Σε συντηρήσεις των υδατοδεξαμενών όλων των οικισμών προχωρά ο Δήμος Αμυνταίου. Μέχρι σήμερα έχουν συντηρηθεί και καθαριστεί 25 από τις 32 συνολικά υδατοδεξαμενές που διαθέτει ο Δήμος, ενώ οι υπόλοιπες έχει προγραμματιστεί να συντηρηθούν το Σεπτέμβριο.

Αν και κατά τη διάρκεια της συντήρησης διακόπτεται η παροχή νερού για μερικές ώρες, είναι μία ταλαιπωρία που υφίστανται οι πολίτες για τη διασφάλιση της υγιεινής και της καλύτερης δυνατής ποιότητας νερού. «Οι συντηρήσεις και καθαρισμοί των υδατοδεξαμενών, σε συνδυασμό με τις συχνές αναλύσεις του πόσιμου νερού, έχουν ως αποτέλεσμα να πετυχαίνουμε το στόχο μας που είναι η παροχή καλής ποιότητας πόσιμου νερού στους δημότες» αναφέρει ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος κ. Σπύρος Τσαχειρίδης.

 

idatodeksamenes