Με απόφαση Δημάρχου μεταφέρεται η ημερομηνία διενέργειας της λαϊκής αγοράς της Δευτέρας 28ης Οκτωβρίου, λόγω της εθνικής εορτής.

Η λαϊκή αγορά θα γίνει το Σάββατο, 26 Οκτωβρίου 2013.