Η 2η μονάδα του ΑΗΣ Αμυνταίου – Φιλώτα υπέστη βλάβη που έχει αποκατασταθεί και σήμερα, από τις 16:00 έως 20:00 περίπου, θα γίνει επανέναρξη της λειτουργίας της.

Όπως και πριν δύο εβδομάδες σε αντίστοιχη περίπτωση, μετά από συμφωνία της διοίκησης της ΔΕΗ και του Δήμου Αμυνταίου, στο χώρο του εργοστασίου θα βρίσκεται εκπρόσωπος του Δήμου Αμυνταίου, για την παρακολούθηση των εκπομπών και των περιβαλλοντικών παραμέτρων λειτουργίας κατά τη διάρκεια της επανεκκίνησης της μονάδας, έτσι ώστε η τοπική κοινωνία να γνωρίζει τις τιμές των ρύπων που εκλύονται στην ατμόσφαιρα.

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό το γεγονός ότι η τοπική κοινωνία με την παρουσία εκπροσώπου της θα γνωρίζει τα αποτελέσματα της λειτουργίας των εργοστασίων στο περιβάλλον και την υγεία των κατοίκων, συνεχίζοντας αυτή τη νέα μορφή συνεργασίας με τη ΔΕΗ.