Λόγω βλάβης και επανεκκίνησης της 2ης μονάδας του ΑΗΣ Αμυνταίου – Φιλώτα βγαίνει μαύρος καπνός από την καμινάδα του εργοστασίου. Το φαινόμενο είναι γνωστό στις υπηρεσίες του Δήμου Αμυνταίου και εντός των επιτρεπτών ορίων, ενώ σε λίγες ώρες θα εξαλειφθεί πλήρως.