Στο 1ο forum Δημάρχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Κίνας, που πραγματοποιείται αυτές τις ημέρες στις Βρυξέλες, συμμετέχει ο Δήμαρχος Αμυνταίου, κ. Μάκης Ιωσηφίδης. Το forum διοργανώνεται από την πρωτοβουλία που είναι γνωστή ως «Σύμφωνο των Δημάρχων» και έχει ιδιαίτερη σημασία τόσο για την περιβαλλοντική προστασία, όσο και την έκφραση του Ευρωπαϊκού Αυτοδιοικητικού χώρου.

Στο πλαίσιο του forum συζητείται ο κομβικός ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στα ενεργειακά θέματα και τη μείωση του διοξειδίου του άνθρακα, καθώς και οι τρόποι με τους οποίους θα διασφαλιστεί.

Επιπλέον, έγινε εκτενής ενημέρωση για το σχεδιασμό του χρηματοδοτικού πλαισίου της επόμενης διαχειριστικής περιόδου και το Αναπτυξιακό Πρόγραμμα 2014 – 2020, το οποίο θα σχεδιαστεί με τη μέθοδο bottomup, δηλαδή θα ξεκινήσει από την Τοπική Αυτοδιοίκηση και τις τοπικές κοινωνίες για να καταλήξει στις κεντρικές κυβερνήσεις. Το γεγονός αυτό δείχνει με τον πλέον ξεκάθαρο τρόπο ότι οι εξελίξεις στον Ευρωπαϊκό χώρο κινούνται γύρω από τους αυτοδιοικητικούς θεσμούς και στη χώρα μας πρέπει να καταβάλλουμε προσπάθεια να παρακολουθήσουμε αυτές τις εξελίξεις.

Ο Δήμος Αμυνταίου έχει ενταχθεί στο Σύμφωνο των Δημάρχων και μέσα από τη συμμετοχή του σε μεγάλες διοργανώσεις έχει καλλιεργήσει σημαντικές διεθνείς σχέσεις, που αξιοποιεί για την προώθηση αναπτυξιακών έργων που συμβάλουν στην προστασία του περιβάλλοντος. Στο πλαίσιο των συνεργασιών αυτών και του κομβικού ρόλου που αναμένεται να έχει η Τοπική Αυτοδιοίκηση στο σχεδιασμό του Αναπτυξιακού Προγράμματος της περιόδου 2014 – 2020 είναι σημαντική η γνώση του διεθνούς περιβάλλοντος, προκειμένου να προωθηθούν τα συμφέροντα της τοπικής κοινωνίας.

Brussels1

 

Brussels3

Brussels4