Τελευταία Νέα

Στο ΕΣΠΑ είναι ενταγμένο το έργο ανάπλασης του Βαρικού, για την υλοποίηση του οποίου υπογράφτηκε η σχετική σύμβαση από τον Δήμαρχο Αμυνταίου και εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρίας. Το έργο με συνολικό προϋπολογισμό 1.000.000 € θα αλλάξει την όψη του οικισμού, καθώς μέσω της κατασκευής του θα πραγματοποιηθούν εκτεταμένες παρεμβάσεις σε όλο το χωριό.

Μέσα από το έργο προβλέπονται εργασίες ανάπλασης κοινόχρηστων χώρων, εκτεταμένες κρασπεδώσεις, οριοθέτηση του καναλιού, κατασκευή κιγκλιδωμάτων και κηποτεχνίες.

Πρώτιστο μέλημα του Δήμου Αμυνταίου είναι η βελτίωση της καθημερινής ζωής των πολιτών, αλλά ταυτόχρονα μέσα από το συγκεκριμένο έργο βελτιώνεται η όψη της Τοπικής Κοινότητας Βαρικού, η οποία διατηρεί παραδοσιακά στοιχεία αρχιτεκτονικής, παράγει πολύ ποιοτικά και ιδιαίτερα τοπικά προϊόντα και έχει δυνατότητες ανάπτυξης στον τομέα του εναλλακτικού τουρισμού. Έτσι το συγκεκριμένο έργο ανάπλασης εκτός από τη συμβολή του στη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών του Βαρικού θα συμβάλει και στην τοπική αναπτυξιακή διαδικασία βελτιώνοντας την όψη ενός ιδιαίτερα αξιόλογου ορεινού οικισμού.

Variko_sxedio

_