Αποφάσεις 9ης έκτακτης συνεδρίασης δημοτικού συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου

Απ. 62-2020:Αναμόρφωση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου τρέχοντος έτους.

Απ. 63-2020: Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη διόρθωση σε ΚΑΕΚ στην εκτός σχεδίου πόλης Αμυνταίου περιοχή και εξουσιοδότηση του Δημάρχου για υπογραφή δήλωσης διόρθωσης στο Κτηματολογικό Γραφείο Αμυνταίου.

Απ. 64-2020: Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ της ΕΦ.Α. Φλώρινας και του Δήμου Αμυνταίου για την επίβλεψη των εργασιών εκσκαφής στην Τ.Κ Σκλήθρου του Δήμου Αμυνταίου, στο πλαίσιο του υποέργου «Αρχαιολογία/Εσωτερική αποχέτευση Τ.Κ Σκλήθρου, Δήμου Αμυνταίου».

Απ. 65-2020: Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ της ΕΦ.Α. Φλώρινας και του Δήμου Αμυνταίου για την επίβλεψη των εργασιών εκσκαφής στην Τ.Κ Βεγόρας  του Δήμου Αμυνταίου, στο πλαίσιο του υποέργου «Αρχαιολογία/Εσωτερική αποχέτευση Τ.Κ Βεγόρας, Δήμου Αμυνταίου».

Απ. 66-2020: Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ της ΕΦ.Α. Φλώρινας και του Δήμου Αμυνταίου για την επίβλεψη των εργασιών εκσκαφής στην Τ.Κ Πελαργού  του Δήμου Αμυνταίου, στο πλαίσιο του υποέργου «Αρχαιολογία/Εσωτερική αποχέτευση Τ.Κ Πελαργού, Δήμου Αμυνταίου»

Απ. 67-2020: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού σύμφωνα με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 

Απ.68-2020: Αλλαγή χώρου συνεδρίασης Δημοτικού συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου.

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

OK
Αυτή η σελίδα χρησιμοποιεί cookies για την καλύτερη δυνατή πλοήγησή σας. Μάθετε περισσότερα