Αποφάσεις 11ς τακτικής συνεδρίασης δημοτικού συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου

Απ. 70-2020: Ανακήρυξη επίτιμου δημότη του Δήμου Αμυνταίου του Αλκιβιάδη Στεφανή υφυπουργός Εθνικής Άμυνας.

Απ. 71-2020: Τροποποίηση ΟΕΥ του Δήμου Αμυνταίου.

Απ. 72-2020: Τροποποίηση της με αριθμό 404/2020 απόφασης του δημοτικού συμβουλίου που αφορά την «Σύσταση Πρωτοβάθμιας σχολικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου».

Απ. 73-2020: Τροποποίηση της με αριθμό 405/2020 απόφασης του δημοτικού συμβουλίου που αφορά την «Σύσταση Δευτεροβάθμιας σχολικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου».

Απ. 74-2020: Αντικατάσταση μέλους του ΔΣ της ΔΗΚΕΑ.

Απ.75-2020: Τροποποίηση ενταγμένων Δράσεων στο ΕΑΠ Δ΄.

Απ. 76-2020: Γνωμοδότηση για την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου «Εκμετάλλευση λατομείου βιομηχανικών ορυκτών στην θέση “Μπάρτε”, Τ.Κ. Κέλλης».

Απ.77-2020: Έγκριση αντικειμένου και τρόπου ανάθεσης της μελέτης με τίτλο: «Τοπογραφικές αποτυπώσεις οικισμών Μανιακίου και Αντιγόνου του Δήμου Αμυνταίου».

Απ.78-2020: Έγκριση αντικειμένου μελέτης με τίτλο "Υδραυλική μελέτη εξωτερικού δικτύου τροφοδοσίας Πελαργού - Αντιγόνου", προϋπολογισμού 24.800€.

Απ.79-2020: Έγκριση τεχνικού αντικειμένου της μελέτης και καθορισμός τρόπου δημοπράτησης του έργου: «Αποκατάσταση φθορών οδοστρωμάτων Δημοτικών οδών» προϋπολογισμού 74.400,00€.

Απ. 80-2020: Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής έργου με τίτλο «Διανοίξεις-Διαμορφώσεις-Αποκαταστάσεις Δημοτικών Οδών & Κοινοχρήστων χώρων ΔΕ Φιλώτα».

Απ. 81-2020: Ορισμός επιτροπής Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής για το έργο «Αποκατάσταση φθορών ασφαλτοστρώσεων Δήμου Αμυνταίου».

Απ. 82-2020: Ορισμός επιτροπής Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής για το έργο «Κατασκευή περιφράξεων, αποκαταστάσεις και διαμορφώσεις Δημοτικών Κοιμητηρίων Δήμου Αμυνταίου».

Απ. 83-2020: Ορισμός επιτροπής Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής για το έργο «Διανοίξεις – Συντηρήσεις – Αποκαταστάσεις Δημοτικών οδών».

Απ.84-2020: Λύση σύμβασης εκμίσθωσης αγροτεμαχίου για τη δημιουργία σταβλικής εγκατάστασης στην Τ.Κ. Βεγόρας.

Απ. 85-2020: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στην Τ.Κ. Λεβαίας του Δήμου Αμυνταίου για δημιουργία σταβλικής εγκατάστασης.

Απ. 86-2020: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την δημοπράτηση της συστάδας 6γ του δασοκτήματος  της  Τ.Κ. Νυμφαίου του Δήμου Αμυνταίου. 

Απ. 87-2020: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την εκμίσθωση με δημοπρασία του καταστήματος Ν. 3 στις Εργατικές Κατοικίες ΙΙ στο Αμύνταιο.

Απ. 88-2020: Λήψη απόφασης σχετικά με τη μείωση των τελών λαϊκής αγοράς, στα πλαίσια εφαρμογής των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.

Απ. 89-2020: Παραχώρηση χρήσης του Μουσείου Χρυσικών της κοινότητας Νυμφαίου και του Κέντρου Ενημέρωσης Χειμαδίτιδας της κοινότητας Αναργύρων στην ΜΚΟ ¨Αρκτούρος¨.

Απ. 90-2020: Έγκριση της με αριθμό 09/2020 απόφασης ΕΠΖ με τίτλο «Λήψη απόφασης περί «Έγκρισης Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων Κεντρικών Οδών Τ.Κ. Δήμου Αμυνταίου».

Απ. 91-2020: Έγκριση της με αριθ. 10/2020 απόφασης ΕΠΖ με τίτλο «Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της αρ. 5/2019 απόφασης Κοινοτικού Συμβουλίου Λεχόβου Δ. Αμυνταίου.»

Απ. 92-2020: Έγκριση της με αριθμό 06/2020 απόφασης ΕΠΖ με τίτλο «Έγκριση ή μη αίτησης περί συντήρησης τοιχείου αντιστήριξης του κ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Γεώργιου».

Απ.93-2020: Έγκριση της με αριθμό 11/2020 απόφασης ΕΠΖ με τίτλο «Έγκριση ή μη αίτησης περί διαμόρφωσης πεζοδρομίου της κας ΚΙΤΣΕ Αλκεμιντα».

Απ. 94-2020: Συζήτηση και λήψη απόφασης για πιλοτική εφαρμογή αμιγών πεζοδρομήσεων στην Δ.Κ. Αμυνταίου, σύμφωνα με την σχετική απόφαση ΕΠΖ.

Απ. 95-2020: Έγκριση απόφασης ΕΠΖ σχετικά με χορήγηση θέσης στάθμευσης.

Απ. 96-2020: Έγκριση απόφασης ΕΠΖ σχετικά περί τοποθέτησης πινακίδας και κάδου απορριμμάτων.

Απ.97-2020: Έγκριση της με αριθμό 07/2020 απόφασης της ΕΠΖ που αφορά «Κλείσιμο οδών κατά τους θερινούς μήνες» στην Κοινότητα Φιλώτα Δήμου Αμυνταίου.

Απ. 98-2020: Έγκριση κάλυψης εξόδων κηδείας απόρου Δημότη μας.

Απ.99-2020: Διοργάνωση εκδήλωσης για το ολοκαύτωμα στην ΤΚ Λεχόβου.

Απ. 100-2020: Παραχώρηση χώρου στον Σύλλογο Γυναικών Ξινού Νερού.

Απ. 101-2020: Έγκριση καταβολής ετήσιας συνδρομής στον σύλλογο Φίλων Μαρτυρικών  χωριών.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

OK
Αυτή η σελίδα χρησιμοποιεί cookies για την καλύτερη δυνατή πλοήγησή σας. Μάθετε περισσότερα