Αποφάσεις 13ης τακτικής συνεδρίασης δημοτικού συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου

Απ.106-2020: Απευθείας ανάθεση ατομικών αναγκών δημοτικών δασών του Δήμου Αμυνταίου.

Απ.107-2020: Έγκριση της με αριθμό 03/2020 απόφασης της ΕΠΖ που αφορά  την «΄Εγκριση μελέτης διαμόρφωσης πλατείας Αετού και χορήγηση άδειας εκτέλεσης του έργου από την εταιρεία ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΕΡΟΡΡΑΧΗ Α.Ε.».

Απ.108-2020: Παραλαβή της μελέτης με τίτλο "Επικαιροποίηση υδραυλικής μελέτης ύδρευσης ΔΕ Αμυνταίου και Αετού από επιφανειακά υδάτινα σώματα", με

ΚΑ:63.7412.002.

Απ. 109-2020: Έγκριση όρων Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αμυνταίου και της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (ΠΕ Φλώρινας) για την υλοποίηση της Πράξης "Ύδρευση ΔΕ Αμυνταίου και Αετού, Δήμου Αμυνταίου, από επιφανειακά υδάτινα σώματα και εσωτερικά δίκτυα οικισμών".

Απ. 110-2020: Μεταφορά έργων από το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» στο πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»

Απ. 111-2020: Αποδοχή ένταξης στο «Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020», ΜΕΤΡΟ 19:«Τοπική Ανάπτυξη με πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD) - LEADER» του ΠΑΑ 2014-2020, ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2: «Στήριξη υλοποίησης Δράσεων των Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD/LEADER)» του έργου με τίτλο " Ανάπλαση παραλιακής Δημοτικής οδού Αγίου Παντελεήμονα Δήμου Αμυνταίου".

Απ.112-2020: Καταρχήν απόφαση για την αξιοποίηση δημοτικών υποδομών με σκοπό την ανάπτυξη δικτύου φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων.

Απ. 113-2020: Ορισμός επιτροπής προσωρινής & οριστικής Παραλαβής για το έργο «Επισκευές – Συντηρήσεις σχολικών μονάδων Δήμου Αμυνταίου».

Απ. 114-2020: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την  σύσταση Δημοτική Επιτροπή Ισότητας.

Απ. 115-2020:Παραχώρηση χρήσης της  πλατείας Αγοράς Κοινότητας Αμυνταίου στον Σύλλογο Γυναικών Αμυνταίου.

Απ. 116-2020: Παραχώρηση χρήσης του γηπέδου Κοινότητας Αμυνταίου στον Γυμναστικό Σύλλογο Αμυνταίου «ΕΡΜΗΣ».

Απ.117-2020:Παραχώρηση χρήσης του γηπέδου Κοινότητας Αετού  στον Αθλητικό Σύλλογο «Μέγας Αλέξανδρος».

Απ. 118-2020: Παραχώρηση χρήσης του γηπέδου Κοινότητας Λεβαίας  στον Γυμναστικό Αθλητικό Σύλλογο «ΔΑΦΝΗ».

Απ. 119-2020: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την παράταση υλοτομίας των συστάδων 7α και 8α  του διαστήματος  της Τ.Κ. Νυμφαίου.

Απ. 120-2020: Συζήτηση και λήψη απόφασης για απευθείας ανάθεση της συστάδας 3γ του δασοκτήματος  της  Τ.Κ. Ασπρογείων του Δήμου Αμυνταίου. 

Απ. 121-2020: Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την επιστροφή στον Δήμο Αμυνταίου εκποιημένων οικοπέδων (για δημιουργία σταβλικών εγκαταστάσεων) του πρώην Δήμου Αετού.

Απ. 122-2020: Έγκριση απόφασης ΕΠΖ σχετικά περί σύστασης δουλείας δάσους για την εκτέλεση του έργου "Εξωτερικό δίκτυο ύδρευσης Τ. Κ. Κέλλης".

Απ. 123-2020: Έγκριση απόφασης ΕΠΖ σχετικά με κλείσιμο δρόμων στην Τ.Κ. Ξινού Νερού Δ. Αμυνταίου

Απ. 124-2020: Κατανομή ποσού 47.800,00 € για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης Δήμου Αμυνταίου.

Απ. 125-2020: Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου.

Απ.126-2020:  Έγκριση  της υλοποίησης του προϋπολογισμού Β' Τριμήνου οικονομικού έτους 2020 σύμφωνα με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Απ. 127-2020: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού σύμφωνα με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

OK
Αυτή η σελίδα χρησιμοποιεί cookies για την καλύτερη δυνατή πλοήγησή σας. Μάθετε περισσότερα