Αποφάσεις 12ης Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Δ. Αμυνταίου

80-2022: Συζήτηση και λήψης απόφασης για την  τροποποίηση προϋπολογισμού έτους 2022 και κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης σύμφωνα με την αριθμ 93/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

81-2022: Συζήτηση και λήψης απόφασης για την τροποποίηση προϋπολογισμού έτους 2022 και κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης σύμφωνα με την αριθμ 113/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

82-2022: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την προσέλκυση επενδυτών και τον καθορισμό χρήσης γης για εγκατάσταση φωτοβολταικών στην τοποθεσία Αμμορυχεία, οικισμού Σωτήρα του Δήμου Αμυνταίου.

83-2022: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την εκμίσθωση με δημοπρασία δημοτικού οικοπέδου στην Τ.Κ. Φανού.

84-2022: Έγκριση ανταλλαγής εκτάσεων και Ορισμός επιτροπής εκτίμησης καταμέτρησης.

85-2022: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την παράταση υλοτομίας της συστάδας 6Β  δασοκτήματος  Νυμφαίου.

86-2022: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την δημοπράτηση των συστάδων 2γ, 2δ, 8δ, 9γ και 9δ του δασοκτήματος  της  Τ.Κ. Νυμφαίου  και της συστάδας 2γ του δασοκτήματος Ασπρογείων του Δήμου Αμυνταίου.

87-2022: Έγκριση Β΄ κατανομής ποσού 82.100,00€ για κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολικών μονάδων, έτους 2022.

88 - 2022: Έγκριση επιχορήγησης  συλλόγων, σύμφωνα με το αρ. 58 παρ.vi του ν. 4795/2021.

89-2022: Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την χορήγηση χρηματικού βοηθήματος  σε οικονομικά αδύνατο  Δημότη της Κοινότητας Αγίου Παντελεήμονα Δ. Αμυνταίου.

90-2022: Μεταβίβαση Επαγγελματικής Άδειας Πωλητή Λαϊκών Αγορών.

91-2022: Παραχώρηση χρήσης δημοτικής έκτασης στο Λαογραφικό Πολιτιστικό Σύλλογο Πελαργού.  

92-2022: Είσοδος-έξοδος γηπέδου επί αιτήσεως κ. Καρακώστα Εμμανουήλ.

93-2022: Είσοδος-έξοδος γηπέδου επί αιτήσεως κ. Στεφανίδη Κωνσταντίνου.

94-2022: Έγκριση αιτήματος πολίτη σχετικά με ορισμό θέσεων στάθμευσης ΑΜΕΑ σε δημοτικές οδούς.

95-2022: Έγκριση μέτρων ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας σε οδούς της Δημοτικής Κοινότητας Αμυνταίου για την κατασκευή του έργου «Επέκταση δικτύου πολυαιθυλενίου και συνδέσεις οικιακών και εμπορικών πελατών στα δίκτυα χαμηλής πίεσης (4bar) της πόλης της Φλώρινας».

96-2022: Αίτημα τοποθέτησης ράμπας διευκόλυνσης της προσβασιμότητας για ΑΜΕΑ.

97-2022: Ορισμός επιτροπής προσωρινής Παραλαβής για το έργο «Επισκευή – Συντήρηση ΔΑΚ Λεχόβου.

98-2022: Ορισμός επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής για το έργο «Αποκατάσταση πλακόστρωτων και λιθόστρωτων δημοτικών οδών οικισμών Δήμου Αμυνταίου».

99-2022: Ορισμός επιτροπής προσωρινής & οριστικής παραλαβής για το έργο «Επισκευές – συντηρήσεις σχολικών μονάδων Δήμου Αμυνταίου 2018». 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Αποδοχή
Αυτή η σελίδα χρησιμοποιεί cookies για την καλύτερη δυνατή πλοήγησή σας. Μάθετε περισσότερα