Αποφάσεις 14ης Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Δ. Αμυνταίου

101-2022: Ψήφισμα υπέρ των αιτημάτων του αγροκτηνοτροφικού συλλόγου Ανατολικής Εορδαίας και  Νότιας Λεκάνης Βεγορίτιδας.

102-2022: Συζήτηση και λήψης απόφασης για την  τροποποίηση προϋπολογισμού έτους 2022 και κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης σύμφωνα με την αριθ. 136/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

103-2022: Συζήτηση και λήψης απόφασης για την  τροποποίηση προϋπολογισμού έτους 2022 και κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης σύμφωνα με την αριθ. 136/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

104-2022: Λήψη απόφασης για την αξιοποίηση του ιαματικού φυσικού πόρου "ΝΕΡΟ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΠΟΪΡΟ (ΓΠ) ΣΤΟ ΞΙΝΟ ΝΕΡΟ" του Δήμου Αμυνταίου, σύμφωνα με το αρθ. 17 παρ. 3β του Ν. 4875/2021 (ΦΕΚ 250 Α').

105-2022: Λήψη απόφασης για την αξιοποίηση του ιαματικού φυσικού πόρου στη θέση ΜΠΑΝΙΑ της Κοινότητας Λιμνοχωρίου του Δήμου Αμυνταίου, σύμφωνα με το αρθ. 17 παρ. 3β του Ν. 4875/2021 (ΦΕΚ 250 Α').

106-2022: Συζήτηση και λήψη κατ’ αρχήν απόφασης απευθείας εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης, που βρίσκεται  στον Συνοικισμό Σωτήρα Δήμου Αμυνταίου, στον Κτηνοτροφικό Συνεταιρισμό.

107-2022: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την εκμίσθωση με δημοπρασία του Τουριστικού Περιπτέρου στην Τ.Κ. Νυμφαίου.

108-2022: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την παράταση υλοτομίας των συστάδων 6γ  & 6α του διαστήματος  Νυμφαίου και 3γ & 3α του δασοκτήματος Ασπρογείων.

109-2022: Έγκριση επιχορήγησης συλλόγων, σύμφωνα με το αρ. 58 παρ.vi του ν. 4795/2021.

110-2022: Ορισμός Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου «Εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης Τ.Κ. Αγίου Παντελεήμονα».

111-2022: Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την κάλυψη εξόδων κηδείας άπορου Δημότη της Κοινότητας Βαλτονέρων Δ. Αμυνταίου.

112-2022: Αναμόρφωση στοχοθεσίας προϋπολογισμού έτους 2022 της ΔΗΚΕΑ, σύμφωνα με την αριθ. 24/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Αποδοχή
Αυτή η σελίδα χρησιμοποιεί cookies για την καλύτερη δυνατή πλοήγησή σας. Μάθετε περισσότερα