Αποφάσεις 19ης Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δ. Αμυνταίου

194-2020: Έγκριση πρακτικών της δημοπρασίας για τη διάθεση ξυλείας κάλυψης ατομικών αναγκών στην Τ.Κ. Αγραπιδέων Δ. Αμυνταίου.

195-2020: Έγκριση πρακτικών της δημοπρασίας για τη διάθεση ξυλείας κάλυψης ατομικών αναγκών στην Τ.Κ. Ασπρογείων Δ. Αμυνταίου.

196-2020: Έγκριση πρακτικών της δημοπρασίας για τη διάθεση ξυλείας κάλυψης ατομικών αναγκών στην Τ.Κ. Κέλλης Δ. Αμυνταίου.

197-2020: Έγκριση πρακτικών της δημοπρασίας για τη διάθεση ξυλείας κάλυψης ατομικών αναγκών στην Τ.Κ. Κλειδιού Δ. Αμυνταίου.

198-2020: Έγκριση πρακτικών της δημοπρασίας για τη διάθεση ξυλείας κάλυψης ατομικών αναγκών στην Τ.Κ. Νυμφαίου Δ. Αμυνταίου.

199-2020: Έγκριση πρακτικών της δημοπρασίας για τη διάθεση ξυλείας κάλυψης ατομικών αναγκών στην Τ.Κ. Ξινού Νερού Δ. Αμυνταίου.

200-2020: Έγκριση πρακτικών της δημοπρασίας της συστάδας 3γ του δασοκτήματος της Τ.Κ. Ασπρογείων Δ. Αμυνταίου.

201-2020: Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου προκειμένου να προβεί σε διόρθωση, με αγωγή, αρχικών εγγραφών Εθνικού Κτηματολογίου του συνόλου των αγροτεμαχίων της περιοχής «ΜΕΡΑΣ» της κτηματικής περιοχής Αμυνταίου.

202-2020: Εισήγηση από την Οικονομική Επιτροπή περί τροποποίησης προϋπολογισμού έτους 2020 και κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης.

203-2020: Διαγραφές από βεβαιωτικούς καταλόγους.

204-2020: Απευθείας ανάθεση σύνταξης μελέτης με τίτλο «Υδραυλική μελέτη εξωτερικού δικτύου τροφοδοσίας Πελαργού – Αντιγόνου», προϋπολογισμού 24.800€.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

OK
Αυτή η σελίδα χρησιμοποιεί cookies για την καλύτερη δυνατή πλοήγησή σας. Μάθετε περισσότερα