Πρόσκληση 14ης Έκτακτης Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου

    •  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αμύνταιο

20-07-2020

    ΝΟΜΟΣ  ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Αριθ. Πρωτ. :

10676

  ΔΗΜΟΣ  ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

Αριθ. Συνεδρίασης

14η

            ΠΡΟΣ :

                                                                   κο  ΔΗΜΑΡΧΟ

                                                                   κους ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ

                                                                                 

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

 

 

Ο Πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου σας  προσκαλεί στην 14η Έκτακτη συνεδρίαση   του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία θα πραγματοποιηθεί στις   20 Ιουλίου 2020 ημέρα Δευτέρα   και ώρα  11:00  δια περιφοράς σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν.4682/ 2020 (Α’ 76), με θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Ανάκληση της με αριθμό 106/2020 απόφασης δημοτικού συμβουλίου που αφορά την Απευθείας ανάθεση ατομικών αναγκών δημοτικών δασών του Δήμου Αμυνταίου και έγκριση δημοπρασίας.
  2. Ανάκληση της με αριθμό 120/2020 απόφασης δημοτικού συμβουλίου που αφορά την απευθείας ανάθεση της συστάδας 3γ του δασοκτήματος  της  Τ.Κ. Ασπρογείων του Δήμου Αμυνταίου και έγκριση δημοπρασίας. 

 

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

 

Χρήστος Γ. Θωμαΐδης

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

OK
Αυτή η σελίδα χρησιμοποιεί cookies για την καλύτερη δυνατή πλοήγησή σας. Μάθετε περισσότερα