Πρόσκληση 15ης Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου

        

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                     Αμύνταιο, 20/08/2020

ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ                                                                                Αρ. Πρωτ. 12236

ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών

Γραφείο Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων

Γραμματεία Δημοτικού Συμβουλίου

 

ΠΡΟΣ:

1. Δήμαρχο Αμυνταίου

2. Δημοτικούς Συμβούλους

    Δ. Αμυνταίου

           

15η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

Καλείστε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (87Α) ως ισχύει και το άρθρο 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) (55Α), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν.4682/2020 (76Α), να συμμετέχετε στην κεκλεισμένων των θυρών Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αμυνταίου, την 26 Αυγούστου 2020, ημέρα Tετάρτη   και ώρα  19:00, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

 

 1. Αποδοχή αποφάσεων εντάξεων μελετών στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτική Μακεδονία 2014-2020. – Εισηγητής Μπερμπερίδης Πέτρος
 2. Αναμόρφωση Τεχνικού Προγράμματος 2020 του Δήμου Αμυνταίου. – Εισηγητής Μπερμπερίδης Πέτρος
 3. Έγκριση τεχνικού προγράμματος Δήμου Αμυνταίου οικ. έτους 2021. – Εισηγητής Μπερμπερίδης Πέτρος
 4. Ορισμός επιτροπής οριστικής Παραλαβής για το έργο «Αποκατάσταση διαγραμμίσεων οριζόντιας σήμανσης δημοτικών οδών Δήμου Αμυνταίου». Εισηγητής Κιοσές Παναγιώτης.
 5. Ορισμός επιτροπής προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής για το έργο «Αντικατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα στο γήπεδο 5Χ5 Τ.Κ. Ξινού Νερού Δήμου Αμυνταίου». Εισηγητής Κιοσές Παναγιώτης.
 6. Ορισμός επιτροπής προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής για το έργο «Αντικατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα στο γήπεδο 5Χ5 συν/σμού Ανάληψης Δ.Κ. Αμυνταίου Δήμου Αμυνταίου». Εισηγητής Κιοσές Παναγιώτης.
 7. Τροποποίηση της αριθ. 202/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου περί ανταλλαγής τμήματος δημοτικής έκτασης με τμήμα έκτασης ιδιοκτησίας Ρακοπούλου Ελένης – Εισηγητής Μπάντης Ιορδάνης
 8. Τροποποίηση της αριθ. 340/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου περί καταβολής αποζημίωσης στα μέλη του δημοτικού συμβουλίου για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του. – Εισηγητής Μπάντης Ιορδάνης.
 9. Ανάκληση της αριθ. 124/2020 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου περί κατανομής ποσού 47.800,00€ για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης Δήμου Αμυνταίου. – Εισηγητής Πρόεδρος Δ.Σ.
 10. Κατανομή ποσού 82.430.00 € από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2020, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων του Δήμου Αμυνταίου. – Εισηγητής Πρόεδρος Δ.Σ
 11. Παραχώρηση χρήσης του γηπέδου ποδοσφαίρου της Κοινότητας Ξινού Νερού στον Αθλητικό Σύλλογο Ξινού Νερού. – Εισηγητής Πρόεδρος Δ.Σ.
 12. Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου. – Εισηγητής Μπάντης Ιορδάνης.
 13. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού σύμφωνα με την αριθ. 181/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.  – Εισηγητής Πρόεδρος Δ.Σ.
 14. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού σύμφωνα με την αριθ. 202/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής– Εισηγητής Πρόεδρος Δ.Σ.

Μέχρι και την ημέρα της συνεδρίασης, μπορείτε να επισκεφθείτε το γραφείο του Προέδρους ή της γραμματείας του Δημοτικού Συμβουλίου για να ενημερωθείτε σχετικά ή να καλέσετε στα τηλ. 2386350109 και 2386350144.

 

 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Χρήστος Γ. Θωμαΐδης

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

OK
Αυτή η σελίδα χρησιμοποιεί cookies για την καλύτερη δυνατή πλοήγησή σας. Μάθετε περισσότερα