Πρόσκληση 21ης Έκτακτης Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δ. Αμυνταίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ                                                              ΑΜΥΝΤΑΙΟ 26/08/2020

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                      ΑΡ. ΠΡΩΤ.:  12661

                                                                                                 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: 21η

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Προς κ. κ.

Μπάντη Ιορδάνη

Αντωνιάδη Θεοχάρη

Μπερμπερίδη Πέτρο

Θεοδωρίδη Κωνσταντίνο

Νάτση Ιωάννη

Γρομπανόπουλο Τρύφωνα

 

Σας προσκαλούμε στην Έκτακτη Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δ. Αμυνταίου, η οποία θα διεξαχθεί δια περιφοράς (τηλεφωνικά), στις 26 Αυγούστου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:15π.μ., με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

  1. Εισήγηση από την Οικονομική Επιτροπή περί τροποποίησης προϋπολογισμού έτους 2020 και κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης.

 

Η παρούσα συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα σύμφωνα με την αριθ. 53031/24-08-2020 (ΑΔΑ: ΨΩΤ946ΜΤΛ6-Μ3Ε) Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών περί κατανομής έκτακτης επιχορήγησης στην ΚΕΔΕ για λογαριασμό των Δήμων με σκοπό την προμήθεια μασκών για μαθητές και εκπαιδευτικό προσωπικό.

 

Ο Πρόεδρος

 

 

Μπιτάκης Άνθιμος

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

OK
Αυτή η σελίδα χρησιμοποιεί cookies για την καλύτερη δυνατή πλοήγησή σας. Μάθετε περισσότερα